021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

اختلالات برق شهری و بکارگیری یو پی اس

قیمت یو پی اس

تغییر فرکانس برق، افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ برق، افزایش و یا کاهش شدید ولتاژ برق، تغییر در فرکانس برق شهری تغییر در ولتاژ برق شهری
راهنمای محلاستقرار سیستم یو پی اس
•    رطوبت محیط بیش از ۵% نباشد.
•    دمای محیط در محدوده بین ۱۰-۳۰درجه سانتی باشد. دمای محیط نصب یو پی اس بیشتر به جهت استقرار محل باطری یو پی اس از اهمیت بسیاری برخوردار است.
•    محل نصب و استقرار یو پی اس نباید کوچکترین لرزشی داشته باشد.
•    به لحاظ امکان استفاده از قابلیت های نرم افزاری یو پی اس، فاصله یو پی اس از سرور مربوطه میبایست کمتر از ۵ متر باشد.
•    با توجه به اهمیت حفاظتی دستگاه یو پی اس میبایست برای تامین جریان مصرفی یو پی اس ارت مناسب و مرغوبی را به یو پی اس نصب کرد.
•    با توجه به حساس بودن قطعات الکترونیکی دستگاه یو پی اس بهتر است محل استقرار یو پی اس در جایی باشد که گرد و غبار در آن محدوده نباشد.

قیمت یو پی اس