021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

باطری یو پی اس نوع سیلد لید اسید

یو پی اس

در این نوع باطری یو پی اس به جهت ساختار فیزیکی و شیمیایی آن، اسید و گاز آن به خارج نفوذ پیدانمیکند ازاین جهت که اسید در این نوع باطری یو پی اس ها، کاملا مهار شده است. از ویژگی های مهم و قابل توجه این باطری یو پی اس، عدم نیاز با سرویس و نگهداری آن است. همچنین از باطری یو پی اس نوع سیل لید اسید میتوان در دشارژ های عمیق بکار گرفت.

 

یو پی اس