021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

باطری یو پی اس ۱۲V راکت

یو پی اس

باطری یو پی اس ۱۲V راکت به عنوان دریچه تنظیم سرب اسید باطری یو پی اس هستند. باطری یو پی اس۱۲V راکت مورد استفاده برای یو پی اس در هر دو موضع استفاده و استفاده چرخشی میباشد. هزینه نگهداری و تعمیر یو پی اس ها با این نوع باطری یو پی اس خیلی کم بوده و قابلیت بازیابی بالایی دارد. ساختار این نوع باطری یو پی اس بگونه ای است که ریزش اسید در آن غیر ممکن است.

 

یو پی اس