021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

تست میزان ظرفیت باطری یو پی اس و ظرفیت آن

باطری یو پی اس

راه اطلاع از میزان ظرفیت باطری یو پی اس و وضعیت کنونی آن، تست تخلیه باطری یو پی اس است. عناصر ثابت طراحی شده در عملیات شناور باطری یو پی اس، بیش از دو مرتبه تخلیه کامل در سال نباید داشته باشد. همچنین مدت زمان تست باطری یو پی اس و راه اندازی آن و همچنین پرسنل مورد نیاز جهت تست مکرر، عملی نمیباشد. همچنین باید دانست که در زمان تست باطری یو پی اس، استفاده همزمان باطری یو پی اس امکان پذیر نخواهد بود و امکان دارد سیستم به چندین ریستارت نیاز پیدا کند. در پایان نتیجه بدست آمده از این تست نشان دهنده وضعیت تخلیه باطری یو پی اس بوده نه وضعیت ظرفیت باطری یو پی اس.

 

باطری یو پی اس