021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

سرویس و نگهداری باطری یو پی اس نوع سیلد اسید

باطری یو پی اس

در هنگام جابجایی و حمل باطری یو پی اس باید مراقب بود تا ضربه ای به باطری یو پی اس وارد نیاید. از قرار دادن باطری یو پی اس ها روی هم و انباشته شدن باطری یو پی اس میبایست جلوگیری بعمل آید چرا که هر نوع آسیب وارده به باطری یو پی اس در اثر وارد آمدن ضربه یا قرارگیری باطری یو پی اس ها رو هم، شامل گارانتی نخواهد بود.
میزان دمای محیط نگهداری باطری یو پی اس نوع سیلد اسید از عوامل دیگر در امر نگهداری باطری یو پی اس بشمار می آید.

 

باطری یو پی اس