021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

شکل موج خروجی در یو پی اس

شکل موج خروجی در یو پی اس

یکی از مولفه هایی که برای یو پی اس و مشخصات یو پی اس مهم وحیاتی میباشد شکل موج خروجی یو پی اس است که به شکل سیگنال جریان متناوبی که توسط یو پی اس تولید میشود اشاره دارد. کیفیت و قیمت اینورتر داخلی یوپی اس ،اولین تعیین کننده شکل سیگنال AC خروجی است که توسط اکثر یو پی اس ها تولید میشود(بخصوص یوپی اس های ارزان قیمت) شرایط ایده آل برای یک یو پی اس ،تولید شکل موجی تمیز نزدیک به شکل موج استانداردی است که باید مورد استفاده دستگاه قرار بگیرد.

شکل موج خروجی در یو پی اس