021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

طریقه نصب سیستم یو پی اس

یو پی اس

نصب سیستم های یو پی اس های توان پایین از جانب مصرف کننده با استفاده از دفترچه راهنما امکان گذیر است اما نصب دستگاههای یو پی اس با رنج های توان بالا و یو پی اس هایی که باطری آنها در قسمت خارجی دستگاه قرار دارد توسط مصرف کننده با توجه به دفترچه راهنما امکان پذیر نبودهو حتما باید از جانب کارشناسان مربوطه انجام گیرد.یو پی اس

یو پی اس