021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

لزوم سرویس و تعمیر یو پی اس

تعمیر یو پی اس

سیستم های یو پی اس همواره مانند سایر تجهیزات و دستگاههای برقی نیاز به سرویس و تعمیر یو پی اس دارند. سرویس و تعمیر یو پی اس بموقع علاوه بر افزایش طول عمر مفید یو پی اس ها، سبب کارکرد بهینه این دستگاهها نیز میگردد. ازاین رو مشتریان با انجام سرویس و تعمیر یو پی اس از خدماتی نیز برخوردار میگردند که عبارتند از: سرویس و تعمیر یو پی اس در فواصل زمانی منظم، ثبت تمامی اطلاعات سیستم های یو پی اس در دوره های گوناگون، اولویت بخشی در تعمیر یو پی اس و خدماتی از این قبیل.

تعمیر یو پی اس