021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

محاسبه توان نامی یو پی اس ها

یو پی اس

برای محاسبه توان نامی یو پی اس ها دو راه وجود دارد:
۱٫    به این صورت که توان مصرفی هر یک از تجهیزات را محاسبه کرده و مجموع آنها را بر ضریب توان خروجی یو پی اس ها تقسیم میکنیم و به این صورت توان نامی دستگاه یو پی اس را بدست می آوریم.
۲٫    میزان بار مصرفی تک تک دستگاهها را محاسبه کرده و با هم جمع میکنیم سپس در ۲۲۰ ضرب کرده و به این صورت توان نامی دستگاه یو پی اس را بدست می آوریم.
نکته: بهتر است میزان جریان خارج شده از یو پی اس ۷۰درصد کل توان خروجی سیستم های یو پی اس باشد تا فشار کمتری در کلید زنی و بارهای لحظه ای به یو پی اس وارد شود.

 

یو پی اس