021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

نکات تاثیرگذار در افزایش طول عمر باطری یو پی اس

باطری یو پی اس

سیستم های یو پی اس و ابزارهای متصل به آنها بخصوص باطری یو پی اس برای کسب اطمینان از وضعیت کاری مساعد، باید دوره های زمانی معینی برای سوریس و تعمیر یو پی اس و باطری یو پی اس تعریف کرد تا هر چند وقت یکبار و طی این دوره های زمانی تعیین شده سیستم یو پی اس و باطری یو پی اس و تمامی قطعات و متعلقات آن رسیدگس و کنترل شده و اگر قطعات جانبی یو پی اس ها نیاز به تعویض داشتند نسبت به آن اقدام کرد که این موضوع از عوامل مهم در افزایش عمر مفید یو پی اس ها و همچنین طول عمر باطری یو پی اس ها میشود.

باطری یو پی اس