021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

امپدانس شبکه – یو پی اس

نقطه مصرف و البته عمدتا از نقطه انشعاب تا وسيله پر مصرف است . در مصرف كننده هاي يكسان هرچه مساحت سيمهاي انتقال كمتر و طول سيمهاي مسير بيشتر باشد ، ميزان افت ولتاژ بيشتر خواهد بود . حاصل تقسيم ولتاژ  كاهش يافته به جريان وسيله برقي روشن شده را امپدانس شبكه تا پريز مربوطه مي ناميم .

براي مثال : چنانچه با اخذ 16 آمپر از يك پريز ديوار ولتاژ 220 ولت به 188 ولت كاهش يابد ” به اندازه 32 ولت كم شود” امپدانس شبكه 2 اهم خواهد بود .

اگر اندازه كاهش ولتاژ پريز ديوار بيش از بازه مجاز” استاندارد ملي ايران line interactive در يك يو پی اس رواداري ترجمه كرده است.” ولتاژ خروجي آن يو پي اس باشد و در يو پی اس مربوطه تمهيدات لازم براي كنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبكه در نظر گرفته نشده باشد اين يو پی اس به نوسان خواهد افتاد .

Line – Interactive براي روشن شدن بيشتر مطلب از پريز مشخص شده در مثال بالا روي يك يو پی اس +% 3 كه بازه مجاز ولتاژ خروجي آن 7 KVA – است و زير بار كامل قرار دارد استفاده مي كنيم . با اتصال برق به دو تصميم مي گيرد UPS اندازه گيري مي شود و چون 220 ولت و عادي است UPS ولتاژ آن توسط ، UPS شاخه قرار دهد. AC كه با ر را از روي باتري برداشته و مستقيما روي شبكه 188 كاهش مي يابد.” جريان بار در ولتاژ فوق حدود 16 آمپر v به محض قرار گرفتن بار روي شبكه ، ولتاژ شبكه به خواهد شد.” با كاهش ولتاژ ورودي ، ولتاژ خروجي نيز از حد مجاز خارج ميشود و بنا بر اين مجددا بار روي باتري دوباره 220 ولت خواهد شد . بنابراين رفت و برگشت ups باز مي گردد . با بازگشت بار روي باتري ، ولتاژ ورودي ويا حتي ups از باتري روي شبكه و از شبكه روي باتري بصورت پي در پي تا پايان انرژي باتري و يا سوختن ups بارهاي متصل به آن ادامه مي يابد.