021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

توان مصرفی مصرف کننده ها و تعیین مدت زمان برق دهی یو پی اس

توان-مصرف-کننده-ها-و-برقدهی-یو-پی-اس

توان مصرفی مصرف کننده ها و تعیین مدت زمان برق دهی  یو پی اس

هر مصرف کننده ای که به یو پی اس متصل می گردد دارای یک توان مصرفی میباشد که یو پی اس بر اساس مجموع توان مصرفی مصرف کننده ها تعیین می گردد.همچنین باتری های یو پی اس نیز پس از تعیین توان یو پی اس به میزان برقدهی که نیاز داریم مشخص میگردد.

توان چیست و چگونه محاسبه میشود؟

پس قبل از اینکه بریم سر محاسبه توان مصرفی ابتدا باید بدانیم اصلا توان چیست و چگونه محاسبه می گردد.توان عبارت است از میزان ولتاژ ضربدر میزان جریانی که دستگاه مصرف کننده میکشد و از فرمول زیر بدست می آید:          P=V*I

پس از بدست اوردن توان مصرفی هردستگاه مجموع توان مصرفی کل دستگاهها را بدست می آوریم.

Pt=P1+P2+P3+…

پس از بدست آوردن توان مصرفی کل باید تعیین کنیم چه توان یو پی اسی استفاده کنیم که براساس نوع دستگاه تعداد و براساس میزان برقدهی که انتظار داریم آمپر باتری ها مشخص می گردد.که از فرمول زیر میتوان این اعداد را بدست آورد:

Pt÷(تعداد باتری *۱۲)=زمان÷x

توان مصرفی مصرف کننده ها – توان یو پی اس – آمپر باتری یو پی اسباتری CGB