021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

زمان انتقال در یو پی اس

یو پی اس تکا انرژی

زمان انتقال در یو پی اس یکی از مشخصات وفاکتورهای مهم است و عبارت از ماکزیمم زمان الزم برای یو پی اس تا بتواند خط قدرت را به باتری منتقل کند. برای یک یو پی اس آنلاین واقعی، این زمان مساوی صفر است. برای یک یو پی اس استند بای این زمان معمولا چند میلی ثانیه میباشد. شما باید این زمان را با زمان نگهداری منبع تغذیه خود مقایسه کنید و آن زمانی است که به شما میگوید یو پی اس تا چه مدتی قادر است ورودی خود را جداشده نگه دارد قبل از اینکه کامالً قطع شود. اگر زمان انتقال نزدیک به زمان نگهداری و یا بزرگتر از آن باشد، یو پی اس بدرستی برای شما کار نخواهد کرد.