021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

سخت افزارهای مدیریت یو پی اس

جهت مدیریت یو پی اس ها از فاصله دور از چه سخت افزاری استفاده میشود؟

در برخی موارد به دلیل فاصله زیاد یو پی اس و کامپیوتر و یا عدم امکان نصب نرم افزار میتوان از طریق شبکه نسبت به کنرل و مانتیتورینگ یوپی اس ها اقدام کرد.

در شرایط استفاده از شبکه نیازی به استفاده از کابل های متداول سریال و USB وجود ندارد.

برا ی اتصال UPS به شبکه از دو نوع مبدل Serial To Ethernet و SNMP Adapter استفاده میشود. با بهره گیری از این مبدل ها میتوان یو پی اس ها را بصورت شبکه از راه دور کنترل کرد.

Serial To EthernetSNMP Adapter