021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

کاهش بخشهای سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین

کاهش بخشهای سیستم های یو پی اس تکفاز آنلاین

با توجه به سیستم یو پی اس در شکل ۴ – نشان می دهد که می توانیم کلید s6 را حذف کنیم. زمانی که ولتاژ کم باتری یو پی اس تقویت شده باشد برای ولتاژ DC بالا.
مزایای رکتیفایر AC/DC این است که نوعی از انواع تقویت کننده است و در حالت ذخیره انرژی از عملکرد حذف کلید S6 مشکلاتی برای شارژ کردن در توپولوژی سیستم یو پی اس شکل ۴ ایجاد میکند.

پیشنهاد جدید در سیستم یوپی اس آنلاین تکفاز برای کاهش قسمتهایی که در شکل ۵ نشان داده شده است.

محتوای شکل ۵ عبارت اند از:

  • یک RFC رکتیفایر
  • مبدل
  • یک مبدل ولتاژ تقویتی
  • یک اینورتر
  • و تعدادی محدودی سودیچ کننده

که میتواند قابلیت اطمینان را افزایش دهند. و کل وزن را کاهش دهند.

شکل ۲ : نوعی از سیستم یو پی اس آنلاین تکفاز که بر پایه یکسوساز تمام موج

a ) دیاگرام برق الکتریکی

 

Typical single-phasen-line UPS system based on full-bridge converters

b) شکل موج ولتاژ و جریان

waveforms of voltage and current

شکل ۴ : نوعی از سیستم یوپی اس تکفاز آنلاین که بر پایه یکسوساز نیم موج و مبدل دو طرفه DC/DC

 

a) دیاگرام برق الکتریکی

دیاگرام برق الکتریکی

b) شکل موج ولتاژ و جریان از اینورتر

شکل موج ولتاژ و جریان از اینورتر

c) شکل موج ولتاژ و جزیان کانورتور

شکل موج ولتاژ و جزیان کانورتور