021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

وصل مناسب کانکتور باتریها و اتصالات انها و تاثیر آن بر طول عمر باتریها

وصل مناسب کانکتور باتریها

کانکتور باتریها بصورت مثبت و منفی به دستگاه یو پی اس متصل میشوند یعنی یک سیستم از قطب مثبت باتریها و یک سیستم از قطب منفی باتریهای سری شده را قبل از اتصال به دستگاه یو پی اس داریم همان قضیه در مورد ups نیز صدق میکند.

اگر به کانکتور خروجی DC یوپی اس دقت کنیم در زیر این محل ورودی VDC یک علامت + و یک علامت – داریم که توسط کارخانه سازنده دستگاه یو پی اس مشخص میشود.

لازم به ذکر است و تاکید میشود که سر باتریهای مثبت و منفی باید بطور صحیح به دستگاه UPS متصل شوند.

درصورت اشتباه در وصل قطبها به دستگاه یا دستگاه آسیب جدی می بیند یا اینکه امکان روشن شدن یوپی اس وجود ندارد.
در مصور اتصالات باتریها نیز تاکید میشود که سرسیم ها بصورت محکم به قطبهای باتری یو پی اس وجود نداشته باشد بخاطر اینکه این امر بعد از مدت کوتاهی منجر به خرابی باتریهای یوپی اس میگیردد. از اتصال سیم ها به یکدیگر باید جلوگیری گردد و اتصال سیم های باتریها منجر به اتصال کوتاه باتریها میشود.