021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

کابل یو پی اس

کلا در این مقاله میخواهیم در مورد سیم برق یوپی اس صحبت کنیم, چه چیزی برای صحبت در این مورد وجود دارد؟ خوب، باید گفت که در مورد یو پی اس های کوچک، سیم برق موضوع نگران کننده ای نیست اگر چه برای یو پی اس های بزرگ، این

موضوعی است که باید به آن توجه شود.خروجی های استاندارد در ایران برای ماکزیمم ۲۰۱ ولت و ۲۰ آمپر طراحی شده اند. از ضرب کردن این دو مقدارعدد ۴۰۲۰ولت آمپر حاصل میشود که به لحاظ تئوری، ماکزیمم اندازه قدرت – یو پی اس ای است که یک خروجی میتواند تحمل کند ولی در عمل چون ولتاژ معمولاً ۲۱۱ ولت است، حد نهایی این پریز ۴۲۲۰ ولت آمپر خواهد -بود.

برای یو پی اس های بالاتر از ۳ کیلو ولت آمپر )برای افزایش زمان کار – یوپی اس و همچنین اتصال تجهیزات بیشتر( شما باید یک مدار مخصوص با ظرفیت بالا را تدارک ببینید. این مدارهای با آمپراژ بالا از سیمهای ضخیمتری )که مقاومت کمتری دارند( استفاده میکنند تا اجازه عبور جریان بیشتری را با امنیت کامل بدهند. برای تشخیص یوپی اس های با ظرفیت بالا از نوع معمولی آن، معمولاً شکلهای مختلف دوشاخه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

باتری یو پی اس، تعمیر یو پی اس، فروش یو پی اس، یو پی اس، قیمت یو پی اس، تکا یو پی اس