021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

یو پی اس برای سیستم های بانکی

یو پی اس برای سیستم های بانکی

مناسبترین یو پی اس برای سیستم های بانکی

برق اضطراری سیستم های بانکی

با توجه به گستردگی بانکها و اهمیت امور بانکی، استفاده از دستگاههای کامپیوتر و تجهیزات جانبی مربوط به آن به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

همچنین با توجه به حرکت دنیای امروزی به سمت مجازی شدن این سیستم ها نیاز به تامین سیستم برق اضطراری و پایدار می باشد تا همیشه برق سیستم را تامین کنند.

استفاده از دستگاه یو پی اس یا سیستم تامین برق بدون وقفه در دستگاههای سیستم های بانکی به عنوان عضو جدایی ناپذیر ، ضروری می باشد.

شرکت تکا انرژی باتوجه به اهمیت سیستم های بانکی مناسبترین یو پی اس را برای سیستم های بانکی پیشنهاد میدهند.

جهت مشاوره و خرید در زمینه سیستم تامین برق بدون وقفه (ups) با واحد فروش شرکت تکاانرژی تماس حاصل نمایید.

021-860 23 287|021-860 23 253