021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مفهوم توان نامی در سیستم یو پی اس

توان نامی دستگاه یو پی اس پارامتری است كه از دو راه میتوان مقدار آن را محاسبه و سپس دستگاه یو پی اس مناسب را خریداری نمود. روش اول: مجموع مقادیر توان دستگاههای مصرفی بر حسب وات را محاسبه نموده و بر 0.6 یا 0.8 بسته به نوع سیستم یو پی اس تقسیم می نماییم. عدد به دست آمده، مقدار توان مصرفی میباشد.روش دوم: مقدار كل جریان را به دست آورده و آن را در 220 ضرب نموده تا مقدار توان مصرفی به دست آید.