021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

استاندارد NFPA و IFC باتری های سربی اسیدی

استاندارد NFPA و IFC باتری های سربی اسیدی

ذخیره سازی باتری های سربی اسیدی تخلیه شونده تحت پوشش NFPA  اتحادیه ملی حفاظت آتش قرار دارد.این اتحادیه یک اتحادیه ملی محافظت در مقابل آتش یا NFPA یک شورای صنفی در آمریکا با چندین عضوبین المللی میباشد که استانداردها و نظام خصوصی و انحصاری مربوط را به دولتها ی محلی جهت اتخاذ و استفاده وضع میکند.

معرفی اتحادیه استاندارد NFPA و IFC باتری های سربی اسیدی

این اتحادیه در سال ۱۸۹۶ توسط گروهی از شرکتهای بیمه شکل گرفت ،هدف از تشکیل این اتحادیه استانداردسازی سامانه های اطفاء حریق بود.
با این حال IFC برای سیستمهای باتری ۵۰ گالن ۱۸۹٫۳L اعمال میکند در حالی که NFPA1 برای سیستمهای باتری با بیبش از ۵۰ گالن از الکترولیت بدون پوشش یا ۱۰۰ گالن ۳۷۸٫۵L از الکترولیت آبپاش اعمال میشود.
NFPA1 و IFC بر باتری های سربی اسیدی و VRLA نظارت میکنند که تهویه باتری ها نیز با دقت طراحی و ساخته شود.
شرایط استاندارد این اتحادیه برای باتری ها وجود دارند که هنگام انباشتن و شارژ و استفاده در مکان باتریها رعایت شود.

شرایط استاندارد NFPA و IFC  برای نگهداری باتری های سربی اسیدی

  • دمای محیط استاندارد که بین منفی۵درجه تا مثبت ۲۲درجه میباشد.
  • دمای بیش از اندازه بر عمر باتری ها تاثی میگذارد وعمر آنها را کاهش میدهد برای این منظور باید دما تنظیم شود.
  • گازهای تولید شده توسط باتریها باید با تهویه مناسب تخلیه شوند و محیط عاری از این گازها باشد.
  • اتاق هایی مناسب ومجزا برای باتری ها طراحی وساخته شود.
  • برای ریختن الکترولیت مایع باید به حالت حرفه ای عمل نماییم و از سینی نشتی هنگام ریختن باتریها استفاده نماییم و از یک خاموش کننده اضطراری در محیط استفاده نماییم.

شکل ۶ سینی نشتی باتری های سربی اسیدی

 سینی نشتی باتری های سربی اسیدی