021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

تزریق یا ریختن اسید الکترولیت به باتری

تزریق یا ریختن اسید الکترولیت به باتری

تزریق یا ریختن اسید الکترولیت باتری شکل ۳ رویداد جزیی ریختن الکترولیت را نشان میدهد.
دیتا شیت مناسب برای توضیحات ایمنی برای ریختن و پاک کردن و مهار کردن الکترولیت و جزییاتی که لازم می باشد باید در دسترس باشدو
همیشه مطمئن باشید که در هنگام پاک کردن و ریختن الکترولیت لباس و محافظ صورت و عینک آفتابی و دستکش و کفشهای ایمنی خود را پوشیده اید. تا از آسیب های اسید در امان باشید.

در مواردی که الکترولیت جریی ریخته می شود.

شما باید هنگام ریختن اسید به زمین و شن خیس شده و جذب میشود.تزریق یا ریختن اسید الکترولیت به باتری
وسایلی را که توسط ریختن اسید خیس شده اند را از محوطه دور کنید و لوازمی را که روی انه اسید ریخته شده است را اولا باید اسید را خنثی کنید و سپس با یک پارچه ی خیس شده محوطه را در حد امکان پاک کنید و سپس بصورت کلی منطقه را شستشو دهید توصیه میشود  که زباله های شیمیایی طوری از منطقه دور ریختخه شود که قابل دسترس نباشد.

در زمانی که اسید الکترولیت بیشتری ریخته میشود:

  • به همکاران هشدار دهید.
  • بلافاصله محل را تخلیه کنید.
  • برای دیگر افراد دسترسی به منطقه را محدود نمایید.

اعلام وضعیت اضطراری نمایید و از دستورات زیر پیروی کنید:

  • محل ریختن اسید را مشخص و اعلام نمایید.
  • نام مواد خطرناک را اعلام نمایید.
  • خطرات مربوط به این امر ار مشخص  اعلام نمایید.
  • اقدامات لازم را جهت خنثی سازی انجام دهید.
  • اقدامات لازم را جهت خنثی سازی انجام دهید.
  • ارائه دیتا شیت مناسب و هشدارهای امنیتی

شکل ۳ – تزریق یا ریختن اسید الکترولیت به باتری پاک کردن الکترولیت ریخته شده باتری های کوچک

 شکل ۳ - پاک کردن الکترولیت ریخته شده باتری های کوچک