021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

اندازه های مختلف باتری های سرب اسید

باتری های سربی سیدی دارای اندازه های مختلفی می باشند و قانونی در باتری وجود دارد که هرچقدر سایز باتری بزرگ باشد دارای آمپراژ زیادی می باشد.

نوعی دیگر از باتری های سربی اسیدی در داخل موتور یکلت می باشند که از نوع دیپ سایکل می باشد. deep cycle (تخلیه عمیق)

در برنامه های کاربردی دریایی و ماشین های برقی و بالابر و کامیون ها و دیگر وسایل الکتریکی از باتری دیپ سایکل استفاده میکنند و به نوعی طراحی شده اند که بصورت کامل تخلیه و شارژ شوند.

شکل ۹ – نمونه ای از باتری سربی اسیدی تخلیه شونده ارائه شده برای تجهیزات و وسایل نقلیه – لیفتراک – آسانسور و غیره …

نمونه ای از باتری سربی اسیدی تخلیه شونده ارائه شده برای تجهیزات و وسایل نقلیه - لیفتراک - آسانسور

صفحات ضخیم تر و قوی تر در باتری های دیپ سایکل استفاده شده است. (شکل ۱۰)اندازه باتری های سربی سیدی

بخاطر اینکه حرارت بیش از اندازه حاصل از شارژ می تواند صفحات را خم کند.

صفحات ضخیم طول عمر باتری یو پی اس و پرخه شارژ و دشارژ باتریهای دیپ سایکل را افزایش می دهد.

باتری های استارتر را نمی توان بجای باتری های دیپ سایکل و برعکس استفاده نمود.

شکل ۱۰ – نمونه ای از صفحات باتری های استارتی سمت چپ شکل و نمونه ای از باتری دیپ سایکل در سمت راست شکل.

نمونه ای از صفحات باتری های استارتی سمت چپ شکل و نمونه ای از باتری دیپ سایکل در سمت راست شکل