021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

باتری های سربی اسیدی و باتریهای نیکل و لیتیوم

باتری های سربی اسیدی و باتریهای نیکل و لیتیوم

باتریهای سربی اسیدی  بخصوص باتری یو پی اس سنگین و دوام کمتری از باتریهای نیکل و لیتیوم دارند زمانی که چرخه ی عمیقی از شارژ رخ می دهد (استفاده بیشتر از بیشترین ظرفیت آنها)
باتریهای سربی اسیدی طول عمر متوسطی دارند و نگهداری شارژ آنها در میان باتری های قابل شارژ بهترین می باشد.
باتریهای سربی اسیدی در دماهای سرد و پایین کارکرد خوبی دارند و این هست نسبت به لیتیوم زمانی که شرایط به صفر درجه یا زیر صفر می رسد.

باتریهای سیلد اسید می توانند به دو دسته یا کلاس تقسیم شوند:

تخلیه اسید سرب ها (قابل ریزش و تخلیه ) که دسته اول می باشند و دسته دوم باتریهای با دریچه ی تنظیم شده (بدون ریزش و مهر و موم شده)
باتریهایی که اسید سرب آنها تخلیه می شود.

خطرات و هشدارهای مربوط به باتری های سربی اسیدی

باتریهایی که اسید سرب آنها تخلیه میشود معمولا باتریهای قابل ریزش و تخلیه و یا سل مرطوب نامیده می شوند زیرا در آنها بعینه آشکار میشود که مایع الکترولیت استفاده شده است (شکل۲)
باتریها دارای دو ترمینال مثبت و منفی در بالا یا در امتداد جداره می باسند و دارای دربهای تهویه در بالای باتریها هستند.
هدف از دربهای تهویه این است که اجازه می دهد هنگامی که باتریها شارژ می شوند گازهای اکسیژن و هیدروژن ایجاد شده تخلیه شوند.
زمانی که باتری بصورت طبیعی و نرمال کار می کند آب کم شده ناشی از تبخیر می باشد.
علاوه بر این ، دربهای تهویه اجازه می دهند که در طی نگهداری از باتریها سطح آب و اسید چک شود .

شکل۲: شماتیک نوعی باتری اسیدی سربی تخلیه شونده

شماتیک نوعی باتری اسیدی سربی تخلیه شونده