021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

تشریح باتری یو پی اس

تشریح باتری یو پی اس برخی از یو پی اس ها دارای مجموعه باتریهای قابل گسترش هستند که اگر بارمجموعه اضافه شد بسیار سودمند میباشد.شما میتوانید با استفاده ازیک کانکتورمخصوص روی یو پی اس که به کانکتور باتری یو پی اس معروف است وقابلیت اضافه کردن یک یا چند مجموعه باتری که توسط فروشنده ارائه میشود به ظرفیت باتریهای یو پی اس خود اضافه کنید.از آنجاییکه عملکرد باتری یو پی اس بر روی واکنشهای شیمیایی استواراست تمام باتریها بالاخره از کار خواهند افتاد.

بسیاری از یو پی اس های خوب این شرایط را بااندازه گیری ولتاژ باتری که درحال شارژ است درک میکنند، بعضی دیگراز یو پی اس ها این شرایط را زمانی که در حال تست کردن خود هستند متوجه میشوند. درطی زمان، ولتاژ باتری یو پی اس و همچنین ظرفیت آن ،زمانی که پر است کاهش می یابد و توانایی آن برای حفاظت از وسایل شما کم میشود.

تعمیر یو پی اس

خوشبختانه بیشتر یو پی اس های جدید دارای باتریهای قابل تعویض توسط مصرف کننده، زمانی که یو پی اس مشغول کار است میباشند. (باتریهای قابل تعویض) هرچه شما بهتر ازباتری یو پی اس مراقبت کنید، عمر آن افزایش می یابد. باتریهای سربی اسیدی را بهتر است که پر نگاهداریم – وآنها را تاجایی که ممکن است دیر به دیر پر وخالی کنیم. درشرایط عادی استفاده از یک یو پی اس ، باتری توسط شارژر داخلی پر نگاه داشته میشود وظرفیت باتری بندرت کاهش می یابد که این برای افزایش عمرباتری ایده آل است.تشریح باتری یو پی اس

فروش یو پی اس

مهم است که وقتی شما از یو پی اس با انرژی باتری استفاده میکنید وعلامت هشدار مبنی بر اینکه باتری تقریباً خالی شده است را دریافت میدارید به آن علامت توجه کنید و باتری را درحداقل زمان ممکن دوباره شارژ کنید. معمولاً یک یو پی اس باتری خود را بطور کامل تخلیه نمیکند زیرا دراینصورت عمر باتری کاهش خواهد یافت. هرگز توجه کرده اید که اگر اتومبیل شما روشن نشود معمولاً در یک صبح سرد زمستانی خواهد بود؟ علت این امر جدا از مکانیزمهای اتومبیل که احتمالاً در اثر سرما تنبل شده اند اینست که ظرفیت باتری و همچنین ولتاژ، هردودراثر سرما کاهش می یابند. یو پی اس شما باید در دمای اتاق استفاده ونگاهداری شود. اگر یو پی اس درجای سردی نگاهداری میشدهاست قبل از استفاده از آن بمدت ۱۴ ساعت آنرا در دمای اتاق قراردهید تا از نظر دمایی با محیطبه تطابق برسد.

یوپی اس, فروش یوپی اس, تعمیریوپی اس, باتری یوپی اس, یوپی اس epe, یوپی اس apc, یوپی اس kstar, یوپی اس star plus