021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

دلایل خرابی باتری یو پی اس

خرابی باتری یو پی اس

دلایل خرابی باتری یو پی اس یک باتری یو پی اس با کیفیت خوب در صورت نگهداری مناسب حدود ۴-۵ سال می تواند کار کند. هدف اولیه استفاده از باطری یو پی اس ، تثبیت انرژی و تهیه نیروی کافی برای جرقه زدن، روشنایی و دیگر مصرف کننده هایی است به مقدار انرژی بیشتر از ظرفیت سیستم شارژ نیازمندند . برای مثال در موقعی که برق شهر وجود ندارد . در مرحله بعد باتری یو پی اس توان الکتریکی سیستم را در موقعی که سیستم شارژ فعال نیست، فراهم می کند.

سن یک باتری یو پی اس به ریزش مواد فعال صفحات آن در اثر انقباض و انبساط این صفحات که در طول فرآیند شارژ و دشارژ اتفاق می افتد بستگی دارد. دشارژ عمیق، گرما و لرزش مراحل تخریب آن را تسریع می کنند و عاقبت رسوب تشکیل می شود و سبب اتصال کوتاه می شود.

علت اصلی دیگری که باعث تخریب باتری یو پی اس می شود سولفاته شدن آنهاست. هنگامی که باتری یو پی اس به صورت دشارژ انبار شود یا برای بیشتر از ۶ ماه انبار شود. سولفات سرب صفحات را سخت و چگال می کند و توانایی شارژ شدن باتری یو پی اس کاهش می یابد و یا به طور کلی از بین می رود و مواد فعال صفحات، دیگر قابلیت تحمل جریان دشارژ را ندارند و باطری یو پی اس از کار خواهد افتاد.دلایل خرابی باتری یو پی اس

تحقیقات اخیر نشان داده در یک هوای گرم (بدترین محیط برای کار باتری) میانگین طول عمر یک باتری یو پی اس با کیفیت خوب به نصف کاهش می یابد. دشارژ کردن بیجای باتری یو پی اس (Slow Cranking ) خصوصاً در هوای سرد مشخصه خوبی است که نشان می دهد باتری یو پی اس در حال خراب شدن است و این باتری یو پی اس باید تست شود.

دشارژ عمیق باتری یو پی اس معمولاً در زمان های نامناسب اتفاق می افتد، برای مثال توسط اتصال باتری به باتری (Jump start). متاسفانه اغلب فروشنده های باتری ups ، چگونگی تست درست یا شارژ باتری یو پی اس را نمی دانند.

چگو نگی نگهداری صحیح باتری یو پی اس :

بررسی سطح الکترولیت باتری ups ، محکم بودن سر باتری یو پی اس ، تمییز کردن سطوح خورده شده قطب و سر باتری یو پی اس و چک کردن شارژ دستگاه یو پی اس همه برای نگهداری های پیشگیرانه یک باتری یو پی اس لازم می باشد. تناوب اجرای اقدامات پیشگیرانه بستگی به نوع باتری یو پی اس شرایط آب و هوایی دارد اما باید حداقل یک بار قبل از شروع سرما و ماهی یک بار در گرما این مراقبت دوره ای انجام شود.