021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

اصلی ترین خطرات باتری های سربی اسیدی

خطرات باتری های سربی

اصلی ترین خطرات همراه باتریهای سربی اسیدی:خطرات باتری های سربی
۱ – خطرات شیمیایی
۲ – خطر آتش گرفتگی و انفجار
۳ – شوکهای الکتریکی
۴  – خطرات ارگونومیک مربوط به سنگینی وزنشان
۵ – خطرات حمل و نقل
اسید دست و صورت و چشم ها را میسوزاند و پنجاه درصد صدمات مربوط به استفاده از باتری های سیلد اسید میشود.
باقیمانده صدمات اغلب در بلند کردن و افتادن باتریها اتفاق می افتد انها به حدکافی سنگین هستند.

  1. خطرات شیمیایی باتری

  2. اسید سولفوریک باتری

باتریها اسیدی سربی معمولاً با الکترولیت حاوی اسید سولفوریک پرمیشود.

ph کوچکتر از ۲ خوردگی شیمیایی است که میتواند صدمه دائمی بر چشم ها بگذارد و تولید جدی فعل و انفعلات شیمیایی همچنین پوست انسان را میسوزاند.

  1. اسید سولفوریک اگر خورده (بلعیده) شود بسیار سمی می باشد.خطرات باتری های سربی
  2. آلیاژهای سرب موجود در باتریها همچنین برای انسان زیان آور هستند و همچنین میتوانند خسارات جدی به محیط طبیعت برسانند.

هنگام کار کردن با باتریها اقدامات احتیاطی زیر جدی گرفته میشود:

  • پوشیدن تجهیزات مناسب محافظ شخصی (ppe) مثلا عینک آفتابی و ضد آب پشبند، کت آزمایشگاهی با مقاومت و کفشهای ایمنی و دستکشهای پلاستیکی همچنین یک عدد سپر محافظ صورت نیز پوشیده میشود . هنگامی که باتری ها را دوباره با الکترولیت پر میکنیم .
  • می دانیم در جاهایی دوشهای اضطراری و چشمک زنهایی واقع شده اند انها باید در واقع نزدیک مناطقی که باتریها شارژ و ذخیره سازی میشوند واقع شوند.
  • به آرامی اسید را داخل آب بریزید نباید آب را داخل اسید اضافه کنید (هشدار : الکترولیت گرم خواهد شد نباید دریچه باتریها را تا زمانی که الکترولیت سر شده باشد ببیند)
  • استفاده از ظروف غیر فلزی و فریزر
  • اطمینان حاصل شود که خنثی کننده ها (جوش شیرین) برای استفاده خوری در دسترس است.
  • اهمیت دادن به استفاده مفرط و اجتناب کردن از ریختن و پاشیدن اسیدسولفوریک.

جدول مشخصات الکترولیت باتری سربی اسیدی (H2SO4 35%  — آب ۶۵%)

جدول مشخصات الکترولیت باتری سربی اسیدی