021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

دلایل سری یا موازی کردن باتری یو پی اس ها

دلایل سری یا موازی کردن باتری یو پی اس ها

باتریها دارای ولتاژ dc و جریان dc می باشند و به دو حالت سری یا موازی بسته می شوند.

حالت سری بستن باتری

قبل از همه باید این را بدانیم که در حالت سری جریان کل ما ثابت می باشد مثلاً اگر ۶ عدد یا تعداد بیشتری باتری یو پی اس ۱۲v-7Ah باهم سری شوند جریان کل خروجی باتریها ۷Ah می باشد.

امااگر ولتاژ کل که VDC را داریم ۶*۱۲V برابر با ۷۲V عدد باتری خواهد بود پس ولتاژ ها در حالت سری باهم جمع می شوند که این حالت در کلیه مدارات الکتریکی و الکترونیکی صادق می باشد.

حالت موازی بستن باتری ها

اما در حالت موازی ولتاژ کل ثابت جریان باهم جمع می شوند. طبق مثال بالا اگر تعداد ۶ عدد باتری یوپی اس ۱۲V-7AH را باهم موازی ببندیم در این حالت ولتاژ کل ۱۲V اما جریان کل برابر با ۶*۷AH معادل ۴۲AH خواهد بود.دلایل سری یا موازی کردن باتری یو پی اس ها در انواع مختلف برای

پس در حالت موازی ولتاژ ثابت اما جریان باهم جمع می شود که این حات نیز در کلیه مدارات الکتریکی و الکترونیکی صادق است.
اما دلیل سری یا موازی کردن باتری یو پی اس ها بخاطر اولاً داشتن مدت زمان بک آپ تایم مناسب و ثانیاً به دلیل اینکه در یو پی اس ها ی باتری داخلی و باتری خارجی یک ولتاژ DC مشخص می شود.دلایل سری یا موازی کردن باتری یو پی اس ها در انواع مختلف برای

نمونه موازی یا سری بستن باتری ها

بعنوان مثال :

INPUT DC = 96VDC
بعد از مشخص شدن ولتاژ DC ها ولتاژ DC را تقسیم بر ۱۲VDC میکنیم تا مقدار باتری یو پی اس برای اتصال به یو پی اس مشخص شود.
INLUT VDC/12VDC=96VDC/12VDC=8 عدد باتری یو پی اس
پس اگر ما ۸ عدد باطری یو پی اس با آمپراژ مختلف وصل کنیم ورودی DC یو پی اس تامین میشود.

نکته ای که اینجا وجود دارد که آمپراژ ۸ عدد باتری باهم برابر باشند ولی آمپراژ انتخاب شده باتری ها بستگی به مدت زمان بک آپ تایم یوپی اس دارد.

خشاب های باتری در یو پی اس apc

در UPS های از جمله یو پی اس APC دارای خشاب های باتری یو پی اس می باشند که تعدادی از آنها بصورت سری و تعدادی بصورت موازی استفاده میشوند.
قاعده کی در یوپی اس ها این می باشد که VDC ورودی باید رعایت شود و در صورت وصل زیاد باتری ها باید به حالت موازی بسته شوند تا VDC ورودی رعایت گردد.
بعنوان مثال اگر ما ۱۶ عدد باتری داشته باشیم و INPUT VDC =96V باشد در این حالت ۸ عدد باتری یو پی اس را به صورت سری و ۵ تای دیگر را نیز بصورت سری و در کل این باتریها ۸ تایی سری شده را بصورت موازی وصل کرده و به ورودی DC یوپی اس می دهیم تا ۹۶VDC رعایت گردد.