زیر شارژ بودن باتری یو پی اس

زیر شارژ بودن باتری یو پی اس
5 (100%) 1 vote

زیر شارژ بودن باتری یو پی اس

زیر شارژ یا کم شارژ بودن باتری یو پی اس موجب سولفاته شدن صفحات می شود. در واقعسولفاته شدن تغییر شیمیایی صفحات به سولفات سرب است، که در هنگام تخلیه باتری یو پی اساتفاق می افتد. به هر حال اگر باتری یو پی اس به مدت زیادی در سولفاته باقی بماند تبدیلمجدد سولفات سرب به سرب و پراکسید سرب مشکل است در این حالت باتری ضعیف [ می گردد و ظرفیت خود را از دست می دهد ,شروع می شود؛ پایین تر V2.15V)=51.6/ سولفاته شدن در ولتاژ سلول ( 118.25آمدن ولتاژ از مقدار بالا ، سولفاته شدن بدتری را به دنبال دارد. بر روی صفحات سولفاته شده مواد سنگ ریزه ای شکل و سختی تشکیل می شود که در نهایت به رنگ زرد گوگردی در می آیند.

10 حالت فوق شارژ

چنانچه ولتاژ سلولها به بیشترا ز 2.27 ولت برسد حالت فوق شارژ رخ می دهداثرات سوء شارژ اضافی عبارتند از : مصرف آب بیشتر، آسیب دیدن و (V54.5/125 (انبساط صفحات مثبت رسوب کردن مواد تیره رنگ پراکسید و همچنین رسوب سرباسفنجی خاکستری رنگ روی صفحات منفی و احتمالاً صفحات مثبت که ، این رسوباتممکن است باعث اتصال کوتاه موضعی شوند.

مدیر سایت ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ باتری یو پی اس بدون دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس با تکا یو پی اس