021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

عمر باتری یو پی اس

چگونه عمر باتری یو پی اس را افزایش دهیم؟

  1. عمر باتری یو پی اس باتری یو پی اس مراقبت مستمر از باتری یو پی اس و خود دستگاه یو پی اس می باشد. در آب و هوای سرد برای افزایش عمر باتری یو پی اس ، باتری یو پی اس را توسط شارژر دستگاه یو پی اس کاملاً شارژکنید. استفاده از محافظ گرما در باتری یو پی اس ها رایج تر شده و تولید کنندگان یو پی اس توسط آن، باتری یو پی اس را از دمای بالا محافظت می کنند. برخی تولید کنندگان باتری یو پی اس نوعی باتری یو پی اس مخصوص مناطق گرمسیر تولید کرده اند که مقدار الکترولیت در باتری یو پی اس را افزایش داده اند تا خنک سازی بهتر انجام شود و یا از فرمولاسیون خاصی برای صفحه استفاده کرده اند.
  2. باتری یو پی اس با شارژ کامل را در مکان های سرد قرار دهید و مرتباً هنگامی که مقدار شارژ آنها به کمتر از ۸۰% شارژ کامل می رسد یا بعد از ۶ ماه (هر کدام زودتر اتفاق افتد) آن ها را شارژ کنید.
  3. باتری یو پی اس (نمره سیم کوچکتر) به افزایش توان یو پی اس در دسترس باتری یو پی اس کمک می کند.

چه عواملی در خرابی باتری یو پی اس تاثیرگذارند:

  1. باتری یو پی اس .
  2. باتری یو پی اس (قطع ناگهانی برق ورودی بیش از حد).
  3. یو پی اس یا بدون شارژ ماندن باتر یو پی اس .
  4. باتری یو پی اس (به دلیل لق شدن بست های نگهدارنده).
  5. باتری یو پی اس در محلی که گرمای زیادی دارد.

نکات ایمنی که هنگام کار با باتری یو پی اس باید درنظر داشته باشیم:

باتری یو پی اس سرب اسیدی شامل الکترولیتی از جنس سولفوریک اسید هستند که ماده ای خورنده و سمی است . در هنگام شارژ از خود گازی متصاعد میکند که در صورت وجود جرقه ای در کنار آن منفجر خواهد شد که سبب آسیب رساندن به انسان می شود.

هنگام کار با باتری یو پی اس نیاز به رعایت مواردی است از جمله : تهویه مطبوع، دور کردن جواهرات از بدن، پوشیدن لباس محافظت کننده بدن و استفاده از عینک ایمنی مخصوص و احتیاط کردن و همچنین رعایت کلیه دستورات تولید کننده باتری یو پی اس در مورد تست باتری یو پی اس ، استارت باتری به باتری، نصب و شارژ باتری.