021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

عمر مفید باتری یو پی اس های چینی

عمر مفید باتری یو پی اس های چینی

عمر مفید باتری یو پی اس های چینی : هر جا سخن از عمر مفید در هر کالایی فرق نمی کند، پیش بیاید حتماً اولین چیزی که به ذهنمان می رسد شرایط نگهداری آن کالا می باشد.
اولین اقدامی که در طول عمر باتری یو پی اس های چینی یا هر باتری دیگری باید انجام دهیم باید محیط مناسب برای کارکرد باتری ها مهیا سازیم در این شرایط است که میتوان از باتریها حداکثر استفاده مفید را داشته باشیم.
بعد از اینکه از باتریها در محیط مناسب استفاده نمودیم پارامتر دیگری که در طول عمر باتریها ی یو پی اس موثر بوده تکنولوژی ساخت باتری ها می باشد.

شارژ و دشارژ باتری یو پی اس های چینی

باتری ها هنگام استفاده شارژ کامل و دشارژ کامل را انجام می دهند که این امر در طول عمر مفید باتریها موثر می باشد .
مثلا باطری یو پی اس های چینی وجود دارند که می توانند ۶۰۰ با شارژ و دشارژ کامل شوند که اگر این را در هر روز حساب کنیم حدود ۶۰۰ روز می توانند شارژ و دشارژ شوند که این مثالی بود که عنوان کردیم.
اما این امر در یو پی اس شاید ماهی یکبار اتفاق بیفتد اما در کارهای پنل خورشیدی هر روز شارژ و دشارژ داریم.
به همبن علت است که طول عمر مفید باطری یو پی اس ها در کارهای خورشیدی کم می باشد حدود یک سال.
اما چون در یوپی اس شاید ماهی یکبار اتفاق بیافتد که باتری شارژ و دشارژ کامل شود به همبن خاطر عمر مفید باتری یو پی اس های چینی در کارهای یوپی اس حدود ۴-۶ سال می باشد.
لازم به ذکر هست که این را بدانیم در سالهای آخر استفاده از باتریها ، بازده باتری ها مناسب نمی باشد و تعویض باتری ها کار مناسبی برای بازدهی بالا می باشد.