021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

معایب شارژ بیش از حد باتری یو پی اس

معایب شارژ بیش از حد باتری یو پی اس

معایب شارز بیش از حد باتری : شارز بیش از حد باتری یک یا معایب بزرگ برای باتریس می باشد و عاملی است که می تواند باتری را در کوتاهترین زمان ممکن از بین برده و غیرابل استفاده نماید.

اثراتی که شارز بیش از حد باتری یو پی اس  بر روی باتری می گذارد به این شرح می باشد که باتری را ترکانده و باتری حالت هندسی خود را از دست می دهد یا اینکه این حالت در حد ضعیف بوده و باتریها باد کرده و باز هم شکل هندسی و نمای ظاهری اولیه خود را از دست می دهند.
برای این منظور که اوایل اختراع دستگاه ups شارژ بیش از حد باتری یکی از مشکلات اساسی کاربرد یو پی اس بوده متخصصین و کارشناسان درطی مراحلی آزمایشاتی توانسته اند این ایراد مهم را در حد معقولی رفع نمایند.

مدارهای ABM و SCM در یو پی اس

برای این منظور طراحان یو پی اس به دو مدار ABM و SCM دست یافته اند. که کار احیای باتری را حین کارکرد یوپی اس انجام می دهند که این مدارات بصورت پیشرفته در دستگاههای یوپی اس APC و EPE وجود دارد.
این مدارات کار احیای باتری را در حین کارکرد UPS انجام می دهند به این صورت زمانی که باتری به حد کافی شارژ شد و نیاز به دشارژ داشت عمل دشارز باتری را انجام می دهند تا آثار زیانبار شارژ بیش از حد باتری از بین برود.
دیگر اینکه جریان شارژ باتری یو پی اس را کنترل می نمایند و هر آمپراژ باتری را با جریان شارژ قابل قبول ان باتری انجامی میدهند.
به عنوان مثال باتری ۱۰۰AH را با یک نوع جریان شارژ و باتری ۷٫۲AH را با نوع دیگری از جریان شارژ باتری ، شارژ می نمایند.
این مدارات طول عمر باتری را در دستگاههای UPS – ای پی اس EPE و ای پی سی APC در حد قابل قبولی افزایش داده اند که یکی از محسنات و آپشن های این دو نوع UPS نسبت به UPS های دیگر موجود در بازار می باشد.

مدیر سایت 02 اکتبر 2017 باتری یو پی اس دیدگاه غیرفعال
اشتراک این مطلب در