021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

نصب باتری یو پی اس

نصب باتری یو پی اس

نصب باتری یو پی اس : اولین سوالی که پیش می آید چگونگی نصب آن است. دومین سوال این که با باتری یو پی اس فرسوده اگر قابلیت معاوضه نداشته باشند چه کنیم؟

نصب باتری یو پی اس چگومه انجام میشود؟

نصب باتری یو پی اس موازی

نصب باتری یو پی اس سری

  1. باتری یو پی اس و جعبه و سینی باتری یوپی اس کهنه و قدیمی را با آب شست و شو داده و تمیز کنید. خوردگی زیاد را با مخلوط کردن جوش شیرین و آب می توان خنثی کرد. همچنین کابل ها را به منظور جلوگیری از اشتباه در هنگام متصل کردن دوباره آنها به جای اولیه شان علامتگذاری کنید.
  2. باتری یو پی اس را جدا کنید. زیرا باعث می شود که امکان اتصال کوتاه باتری ups را در هنگام جابجائی کابل کاهش دهد. سپس کابل مثبت باتری یو پی اس را جدا کنید و سپس اتصالات پایانه، نگهدارنده را جدا کنید. اگر اتصالات نگه دارنده یا پایه نگه دارنده خراب و خورده شده است آن را عوض کنید. باتری یو پی اس کهنه و خراب را از طریق معاوضه کردن آن با یک باتری یوپی اس جدید و یا با تحویل دادن آن به یک مرکز بازیافت از خود دور کنید و همیشه به خاطر داشته باشید که یک باتری یو پی اس شامل مقدار زیادی سرب زیان آور و اسید می باشد.
  3. باتری یو پی اس قدیمی مطمئن شوید که سینی باطری یو پی اس و کابل های ترمینال یا اتصال دهنده ها تمیز هستند. با یک برس سیمی سطح داخل سر باتریها و قطب های باتری یو پی اس را تمیز کنید. اگر قطب ها، کابل ها یا پایه های نگهدارنده شدیداً خورده شده اند، آنها را عوض کنید. ترمینال ها یا کابل های خراب توانایی کار با یو پی اس را کاهش می دهند.
  4. باتری یو پی اس جدید را به نحوی جایگزین کنید که کابل منفی به قطب منفی براحتی بتواند متصل شود. اتصال برعکس قطب های باتری سبب خسارت و صدمه زدن به سیستم یو پی اس می شود و نیز ممکن است سبب منفجر شدن باتری بشود.
  5. باطری یو پی اس ، ابتدا کابل مثبت و سپس کابل منفی را وصل کنید.
  6. باتری یو پی اس دومی رابه صورت موازی پیش از جدا کردن باتری یوپی اس کهنه به آن متصل کنید.