021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

نگهداری و مدیریت باتری یو پی اس (ABM)

نگهداری و مدیریت باتری یو پی اس (ABM)

مدیریت باتری یو پی اس : باتری های Sealed Lead Acid در  ۲۵ºc نگهداری میشوند و به ازای هر  ۱۰ºC افزایش دما عمر آن نصف و ظرفیت آن افزایش می یابد . اگر هر روز یک بار باتری شارژ و دشارژر کامل شود ، با توجه به اینکه با گذشت هر شش ماه از کارکرد باتری ، از ظرفیت آن تا ۴۰ % کاسته میشود لذا پس از انقضاء شش ماه باتری بایستی تعویض گردد.

باتری یو پی اس  های با عمر ۵ سال حداکثر ۱۸۰ تا ۲۰۰ بار باتری های ده ساله ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ بار و باتری های بیست ساله تا ۲۰۰۰ بار می تواند شارژ و دشارژ شوند.

مدیریت باتری یو پی اس در در سیستم های UPS – ABM مدیریت  باتری

ABM مخفف Advanced Battery Management است.

در دستگاههای UPS پیشرفته به دلیل استفاده از مدار ABM باتری در مواقع لزوم در مدار شارژ قرار می گیرد که این امر سبب میشود باتری Over charge نشده و عمر آن افزایش می یابد.

مدار ABM در شرایط یکسان سبب افزایش ۵۰% طول عمر باتری یو پی اس میشود.

مدارباتری

مدیریت باتری یو پی اس