021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

الزامات بارهای حساس در سیستم های برق اضطراری یو پی اس

الزامات بارهای حساس در سیستم های برق اضطراری یو پی اس

الزامات بارهای حساس در سیستم های برق اضطراری یو پی اس : در تجهیزات دیجیتالی ( کامپیوتر و سیستم های مخابراتی و غیره ) که از میکروپروسوسر استفاده شده اند و در فرکانس های مگا و گیگا هرتز کار می کنند میلیون ها یا میلیارد ها کار را در یک ثانیه انجام می دهند.

اختلالات در سیستم های برق اضطراری یو پی اس و تاثیر در عملکرد تجهیزات دیجیتالی

اختلالات در منبع برق بصورت لحظه ای یا مداورم میتواند هزاران یا میلیون ها تاثیر را در عملکرد این سیستم ها بگذارد.

این نتایج منفی می تواند خطرات و زیانهای بسیاری را در فرودگاهها و بیمارستان ها بوجود اورد و عواقب و هزینه هایی را در تولید و فرودگاهها داشته باشد.

تجهیزات دیجیتالی

بیشتر بارها به عنوان بارهای حساس و بارهای بحرانی نامیده می شوند.

نیاز به یک منبع حفاظت شده در مقابل اختلالات سیستم های توزیع به عنوان مثال

  • فرآیندهای صنعتی و کنترل آنها و مانیتورینگ برای جلوگیری از خطرات سیستم و تلفات محصولات.
  • جلوگیری از خطرات در فرودگاهها و بیمارستانها برای ایمنی مداوم
  • ازلاعات و ارتباط تکنولوژی ها توسط اینترنت و جلوگیری از توقف اطلاعات در حال پردازش و هزینه های ناشی ار توقف اینترنت و تبادل اطالاعات.
  • بیشتر تولید کنندگان تجهیزات حساس تلرانس سخت گیرانه ای و حتی سخت گیرانه تر را مشخص میکنند. بیشتر این سخت گیریها بخاطر سیستم های توزیع می باشد تا یک منبع مناسب برای این تجهیزات انتخاب شود.

یو پی اس در تجهیزات دیجیتالی

به عنوان مثال برای یک تجهیزات کامپیوتری انجمن تولید کنندگان CBEMA استاندارها ی تلرانس هایی را تعیین نموده اند.

هزینه های متحمله توسط کیفیت منابع الکتریکی

۵۰% شکستها در بارهای بحرانی از منابع الکتریکی بوده و در حین خرابی هزینه های ساعتی برای برنامه های کاربردی عمومی به وجود می آورند.

از این رو اقتصاد یک امر حیاتی می باشد برای حل این مشکل از یک منبع موثر و توانا برای ساپورت و تجهیزات بارهای حساس استفاده می نمایند تا از هزینه های متحمله جلوگیری نمایند.