021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

در مورد یو پی اس

جزئیات یو پی اس

جزئیاتی در مورد یو پی اس

قبل از اینکه گذری بر جزئیات یو پی اس داشته باشیم، بد نیست که نگاه سریعی به ساختار آن بیندازیم. هدف از استفاده از دستگاه یو پی اس ,ایجاد یک منبع بدون وقفه انرژی برای تجهیزی است که از آن محافطت میکند. این کاردقیقاً چگونه انجام میگیرد؟

پریز یک دستگاه الکترونیکی یا الکتریکی که به برق شهر یا به کاهش دهنده تغییرات ولتاژی که به برق شهر متصل است وصل میشود فقط از یک منبع نیرو استفاده میکند. اگر ناگهان برق شهر قطع شود، آن وسیله در اثرقطع الکتریسیته بسرعت خاموش میشود. یک یو پی اس این معادله را با فراهم نمودن دو منبع قدرت برای وسیله خود به هم میزند.

یو پی اس ها به گونه ای طراحی شده اند که همواره دو منبع انرژی وجود داشته باشد. یکی منبع انرژی اولیه :برق شهر و دیگری منبعی که در صورت قطع منبع اول وارد مدار میشود و به آن منبع ثانویه گفته میشود.

منبع برق شهر همواره منبع اولیه محسوب میشود و باتری موجود در یو پی اس منبع تغذیه ثانویه میباشد. بسته به نوع یو پی اس استفاده شده گاهی اوقات سوییچی برای کنترل اینکه کدامیک از منابع نیرو در هر لحظه مورد استفاده قرار میگیرند تعبیه شده است. این سوییچ به محض اینکه متوجه شود که منبع اولیه قطع شده است از حالت اولیه به حالت ثانویه تغییر میکند و زمانیکه منبع اولیه مجدداً وصل شد از حالت ثانویه به حالت اولیه باز میگردد.

جزئیات یو پی اس

نمای ابتدایی یک “یو-پی-اس” که طرح اولیه را نشان میدهد. دو منبع قدرت با یک سوییچ کنترل میشود

البته برق شهر، متناوب است و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی شما اغلب از ولتاژ متناوب استفاده میکند درحالی که تمامی باتریها ولتاژ مستقیم تولید وذخیره می کنند و بنابراین یک مداربندی در تمام یو پی اس ها بکار رفته است که ولتاژ متناوب را به ولتاژ مستقیم تبدیل کند تا بتوان باتری را شارژ نمود.

همچنین وسیله ای بنام اینورتر در یو پی اس وجود دارد که برای تبدیل کردن برق متناوب ذخیره شده جهت راه اندازی دستگاه شما در تمام یو پی اس ها تعبیه شده است.

در برخی از انواع یو پی اس ها یک مبدل بزرگ برق متناوب به مستقیم وجود دارد و اینورتر همواره نیروی لازم برای راه اندازی وسیله را تامین میکند و خود اینورتر انرژی لازم را از منبع اولیه و از طریق مبدل برق متناوب به مستقیم یا از باتری تامین میکند.

یو پی اس ها در انواع گوناگون و اندازه های متفاوت وجود دارند. اندازه قدرت یک یو پی اس را قبل از هر چیز، اندازه باتریهای آن تعیین میکند. هر چه که باتریهای یک یو پی اس بزرگتر باشند تجهیز شما زمان بیشتری قبل از خاموش شدن کار خواهد کرد.

یو پی اس های بزرگتر نه تنها تجهیز شما را برای زمان بیشتری روشن نگاه خواهند داشت بلکه میتوانند میزان کلی بیشتری از انرژی برق را تامین کنند.

یو پی اس های مختلف دارای ویژگی های اضافی گوناگونی مانند سیگنال هشدار، نرم افزار کنترل کامپیوتر و همچنین مداربندی پیشرفته جهت منبع برق متناوب میباشند.

یو پی اس های جدیدتر همچنین دارای یک ویژگی مخصوص جهت خاموش کردن کامپیوتر شما در حالتیکه هر دو منبع برق قطع شود ( برای جلوگیری از ایرادات احتمالی ناشی از قطع ناگهانی برق برای سیستم کامپیوتر) میباشند.