021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

شارژر صنعتی معرفی کامل

شارژر صنعتی

شارژر صنعتی معرفی کامل بسته به انواع باتری های موجود و انواع مصرف، شارژر صنعتی در ولتاژها و جریانهای متفاوت بنا به نیاز مصرف کننده، طراحی و تولید شده است. شارژر صنعتی دارای ویژگی های زیراست:

اضافه ولتاژ، اضافه جریان خروجی ، surge حفاظتنمایشگرهای نوری، آنالوگ و یا دیجیتال فیوزهای حفاظتی و ترمینال های وصل باتری ومصرف کننده به صورت مجزا% راندمان بالای ۹۰دارای جنس بدنه مقاوم به رطوبت و ضربهدارای کلید انتخاب وضعیت کارکرد در حالت های مختلف شارژقابل سفارش در تمامی توان های مورد نیازعمومی ترین مصرف دستگاه های شارژر صنعتی برای شارژ باتری ها می باشد .شارژرصنعتی وسیله ای است برای تزریق انرژی درون باتری های قابل شارژ است، که این کاررا توسط تزریق جریان الکتریکی به درون باتری انجام می دهد.جریان شارژ به باتری مورد نظر جهت شارژ بستگی داردAH) ) تکنولوژی ساخت و همچنین حجمدرباره انواع مختلف و مشخصاتاز امکانات و ویژگی های بارز شارژها ی صنعتی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

این باتری شارژها در دو نوع سینگل و دوبل به صورت تکفاز و سه فاز قابل ارائه میباشند.شارژر صنعتی معرفی کامل

(R-S-T)عدم حساسیت نسبت به چرخش فازبین دو شارژر موازی. Load Sharing امکان تقسیم بار

زمان بوست قابل تنظیمEMC دارای فیلتر ورودیاز ۰ تا % ۱۱۰ LOAD تنظیم جریان باتری وریپل خروجی کمتر از ۱% حتی در بار کاملبا توجه به پردازش دیجیتال کمیات الکتریکی توسط میکرو کنترلر ، امکان مشاهدهکلیه آلارمها و خطاها روی برد الکترونیک ، در تابلو یا رله های کنتاکت آزاد وجود دارد.

دارای سیستم دراپر ولتاژجهت نمایش پارامترهای سیستم LCD دارای نمایشگرجهت ارتباط با کامپیوتر RS دارای پورت ۲۳۲Front-Access طراحی دستگاه به صورتدارای سیستم مانیتورینگ با کاربری آسانپایداری سیستم درشرایط سخت کارکردDIN و ۴۱۷۳۳ IPS و IEC ساخته شده مطابق استاندارد

کاربری و نگهداری آسان۵باتری های استفاده شده در پلنت صنعتی عملکرد تجهیزات کنترلی نظیر رله ها و مکانیزم عملکرد بریکر ها و سکسیونر ها،نیازمند یک منبع توان خارجی مستقل از توان موجود در شبکه است.شارژر صنعتی معرفی کامل

باتری این توان مورد نیاز را تامین کرده و از این رو نقش مهمی در مدار های حفاظتی وکنترلی دارند.

بریکر ها و رله ها و سکسیونر ها به طور کامل به انرژی باتری برای عملکرد موفق خودوابسته اند از این رو لازم و ضروری است تا باتری و باتری شارژر های ما به به طورمنظم بازرسی شوند و از آن ها به خوبی نگهداری شود.

یک ست باتری از کنار هم قرار دادن چندین سلول باتری در کنار هم تشکیل می شود.

هر سلول شامل یک الکترود مثبت و یک الکترود منفی و محلول الکترولیت می باشددو نوع باتری در سیستم کنترلی مورد استفاده قرار می گیرد:

– نوع اسیدی سربی

– نوع نیکل کادمیم

باتری ها در طی سیکل های شارژ و دشارژ خود گاز هیدروژن از خود آزاد می کنند و لازمو ضروری است تا مقدار هیدروژن تولیدی برای جلوگیری از آتش سوزی محدود شود.

آزاد سازی هیدروژن بیشتر در سلول های اسیدی سربی باعث شد تا نوع سیلد شده بهبازار بیاید.

باتری های نیکل کادمیم در مقابله با نوع اسیدی سربی گران تر، مطمئن تر، تعمیرات ونگهداری کمتری دارند. به علاوه آزاد شدن گاز هیدروژن در یک سلول نیکل کادمیم درمقایسه با نوع اسیدی سربی کمتر است. از اینرو برای کاربردهای حفاظتی سوئیچگیرهای متداول نوع نیکل کادمیم اکثرا استفاده نمی شود.

باتری های نوع اسیدی سربی قابل شارژ در سوئیچگیر ها دارای سلول هایی با ولتاژ ۲ولت هستند. سلول شامل سرب خالص به عنوان قطب مثبت و اکسید سرب به عنوانقطب منفی و اسید سولفوریک رقیق شده به عنوان محلول الکترولیت مورد استفاده قرارمیگیرد.

۲ ولت شامل / باتری های نوع نیکل کادمیم تشکیل شده از سلول هایی با ولتاژ ۱ترکیبی از نیکل به عنوان قطب مثبت ترکیبی از کادمیم به عنوان قطب منفی و محلولهیدروکسید پتاسیم به عنوان الکترولیت مورد استفاده قرار میگیرد.

– مبانی سیستم باتری

– سیستم های باتری

اگر چه باتریها در شمار اساسی ترین تجهیزات الکتریکی پستها باشند، اما با کمالتعجب مهندسین اجرایی که در کارگاه کار می کنند در این باره اطلاعات ناچیزی دارند.

شاید این موضوع چندان هم جای تعجب نداشته باشند زیرا هر چه بیشتر در این موردتحقیق شود بیشتر از آنچه به نظر می رسد بایستی به تفکر بر روی آن پرداخت. یکسیستم باتری نمونه، متشکل از باتری ، شارژر ، تابلو توزیع و سیستم اتصال زمین و رله های مانیتورینگ می باشد.

۶سلول سرب- اسیدی -۱

در سالیان متمادی سلول سرب- اسیدی پلانته یا آکومولاتور برای تنها باتری مورداستفاده در باتری خانه ی پست ها بود، اما موقعیت انحصاری آن امروزه در چالش باانواع سلولهای ترکیب مجدد قرارگرفته است.

سلول سرب- اسیدی از یک مخزن شیشه ای یا پلاستیکی تشکیل می شود ،که درون آنبا محلول رقیق اسید سولفوریک (دی الکتریک) پر شده و قطب های مثبت صفحه ای ازجنس پراکسید سرب و منفی صفحه ای از جنس سرب در داخل آن غوطه ورند.

یک سلول جدید ازتعدادی صفحات مثبت و منفی تشکیل می شود که هر گروه بویسلهیک سیستم به یکدیگر متصل شده اند.

هنگامی که به دو سر ترمینال سلول، مداری متصل می شود، سلول شروع به تخلیه میکند و در مدار بسته الکترونها از قطب منفی به قطب مثبت جاری می شوند. در داخلسلول یون های سولفات با بار منفی به طرف سرب می روند و یون های مثبت هیدروژنبه طرف صفحه پراکسید سرب رانده می شود. در اثر چنین واکنشی در هر دو صفحهسولفات سرب شکل می گیرد و اسید سولفوریک داخل سلول به آب تبدیل می شود. اگرسلول مجدداً بوسیله یک منبع ولتاژ خارجی شارژ شود، واکنش معکوس شده و صفحاتسرب و پراکسید سرب و اسید سولفوریک مجدداً بازیافت می شوند.