021-86023253|021-86023287
021-77093755|021-77093752
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

قدرت و توان سیستم های یو پی اس

یو پی اس

دستگاههای یو پی اس توان بار مصرفی مختلفی دارند و بر اساس همین توان بار مصرفی ارزیابی، طراحی و اجرا میشوند و با واحد VA (ولت آمپر) نشان داده میشوند. مثلا توان بار مصرفییک یو پی اس اگر ۲۰ باشد به این شکل نمایش داده میشود: ۲۰KVA

یو پی اس