021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مدار تعویض اتوماتیک باتری

مدار تعویض اتوماتیک باتری این مدار زمانی که باطری اصلی بطور کامل دشارژ شده باشد . بصورت اتوماتیک بر روی باطری رزو سوئیچ کرده . تا در تغذیه مدار وقفه ای ایجاد نگردد . و شما بدون نگرانی باطری اصلی را تعویض کنید . مدار بسیار ساده و ارزان طراحی شده . و مقدار حساسیت آنرا میتوان تغییر داد . مصرف کننده میتواند جریانی بین ۱۰۰ الی ۳۰۰ میلی آمپر داشته باشد .

یو پی اس

توضیح مدار

 کاتد تریستور به باطری رزو متصل است و آند آن به ترمینال مثبت باطری رزو متصل شده . گیت تریستور هم از طریق پتانسیومتر به ترمینال مثبت متصل شده .

 ولتاژ دو سر تریستور برابر با اختلاف ولتاژ دو باطری است در نتیجه ، هنگامی که هر دو باطری شارژ هستند ، یعنی اینکه ولتاژ آنها یکسان است . تریستور قطع است ، وهیچ جریانی از طریق پتانسیومتر از گیت تریستور عبور نمی کند . پس جریان بار از طریق باطری اصلی تامین میگردد و این باطری شروع به دشارژ شدن میکند . همزمان با دشارژ باطری اصلی ولتاژ دوسر بار هم کاهش پیدا میکند و این به معنای کاهش ولتاژ کاتد تریستور است . ولتاژ آند نسبت به کاتد و گیت رو به افزایش میگذارد . مقداری جریان از طریق پتانسیومتر از گیت عبور میکند ، و اندازه این جریان به مقدار پتانسیومتر و ولتاژ باطری وابسته است . با افزایش این جریان و رسیدن آن به جریان تحریک تریستور ، تریستور آتش می شود (بدین معنا که بصورت ناگهانی شروع به هدایت میکند) ، و باعث اتصال باطری به بار می گردد . بدلیل اینکه ولتاژ باطری رزو از ولتاژ باطری اصلی بیشتر است ، دیود D1 قطع شده ، و مانع عبور هر جریانی از باطری اصلی به باطری رزو میگردد . ما به عبارتی مداری داریم که در صورت نیاز از باطری اصلی به باطری رزو سوئیچ میکند .مدار تعویض اتوماتیک باتری

یو پی اس

 دیود D1 علاوه بر جلوگیری از عبور جریان باطری رزو به باطری اصلی ، بعنوان بخشی از مدار نشان دهنده وضعیت نیز بکار رفته ، در ترکیب با ترانزیستور و LED . نحوه عملکرد مدار بدین شرح است که : با عبور جریان از دیود D1 بخشی از جریان باطری اصلی از پیوند بیس – امیتر ترانزیستور عبور میکند ، که باعث روشن شدن ترانزیستور ودر نتیجه روشن شدن LED میگردد . هنگامیکه مدار بر روی باطری رزو سوئیچ میکند ، ترانزیستور هم خاموش میگردد و باعث خاموش شدن LED خواهد شد.

باتری یو پی اس

کالیبره کردن مدار

 جهت کالیبره کردن مدار ، فقط باطری رزو را در مدار قرار دهید (یک باطری معمولی غیر قابل شارژ هم می توان استفاده نمود) ، و بجای باطری اصلی یک منبع تغذیه قابل تنظیم ۵ الی ۸ ولت قرار دهید . ابتدا پتانسیومتر را در ماکزیمم مقدار خود قرار دهید سپس مقدار ولتاژ منبع تغذیه را طوری تنظیم کنید که با ولتاژ باطری رزو یکسان باشد . در این حالت منبع را به مدار متصل کنید ، LED باید روشن شود .

باتری یو پی اس

 اکنون به آهستگی ولتاژ منبع را تا ۵٫۳ ولت کاهش دهید . سپس به نرمی پتانسیومتر را تغییر دهید تا مدار بر روی باطری رزو سوئیچ کند . جهت پی بردن به این مطلب به نور LED دقت کنید که در زمان عمل سوئیچ خاموش میشود . سپس ولتاژ باطری را افزایش و کاهش دهید و صحت عملکرد مدار را بررسی کنید . در صورت نیاز مجددا پتانسیومتر را تنظیم کنید تا مدار در سطوح مناسب ولتاژ باطری اصلی سوئیچ کند .