مولدهاي جريان مستقيم

به این پست رای دهید

كاربرد مولدهاي جريان مستقيم

از مولدهايجريان مستقيم بيشتر به عنوان منبع انرژي براي تحريك مولدهاي نيروگاهي و ماشينهايخودكار، هواپيماها، جوشكاري با قوس الكتريكي، قطارهاي راه آهن، اتوبوسهاي برقي، یو پی اس زيردرياييها و غيره استفاده مي نمايند بدين ترتيب كاربرد مولدهاي جريان مستقيم زياد ومتنوع است و لذا مولدهاي جريان مستقيم با توان ها و دورهاي مختلف ساخته ميشوند.

طبقه بندي مولدهاي جريان مستقيم

یو پی اس 

ماشين هاي DC واقعي داراي دو دسته سيم پيچ هستند

1- سيم پيچ آرميچر

2- سيم پيچ تحريك (قطب ها )

كه با توجه به نحوه ارتباط الكتريكي سيم پيچ تحريك و سيم پيچ آرميچر به دو دسته كلي تقسيم بندي مي شوند .

1- مولدهاي تحريك مستقل

2- مولدهاي خود تحريك

– در مولدهاي تحريك مستقل بين سيم پيچ آرميچر و سيم پيچ تحريك هيچ ارتباط الكتريكي وجود ندارد

تعمیر یو پی اس

– در مولدهاي خود تحريك بين اين دو سيم پيچ ارتباط الكتريكي وجود دارد و انرژي سيم پيچ تحريك از انرژي  یو پی اس توليدي خود مولد تامين مي شود نحوه اين ارتباط الكتريكي مولدهاي خود تحريك را به دو دسته تقسيم بندي مي كند .

– مولدهاي تحريك شنت يا موازي

– مولدهاي تحريك سري – مولدهاي تحريك مختلط يا كمپوند

با توجه به اهميت مولدهاي DC به بررسي كامل اين مولدها و مشخصات

باتری یو پی اس

مدیر سایت ۰۸ شهریور ۱۳۹۵ بلاگ بدون دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

تماس با تکا یو پی اس