021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

کانورژن در یو پی اس

kstar 7

مفهوم کانورژن conversion در یو پی اس

کانورژن در یو پی اس همانطور که شما میدانید، دو نوع الکتریسیته وجود دارد. الکتریسیته با جریان مستقیم و جریان متناوب که هر کدام مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. اکثر دستگاههای برقی فقط با یکی از این دو نوع الکتریسیته کارمیکنند. بنابراین بسیار سودمند خواهد بود اگر بتوانیم الکتریسیته را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل کنیم. خوشبختانه وسایلی موجود است که ما را قادر میسازد به راحتی این کار را انجام دهیم.

کانورژن در یو پی اس

فرایندی که تبدیل برق متناوب به برق مستقیم را انجام می دهد کانورژن “conversion” نامیده میشود. اگر چه این یک عبارت غیر دقیق است زیرا تبدیل یک ولتاژ مستقیم به ولتاژ مستقیم دیگر نیز conversion نامیده میشود ولی به هر حال منظور ما را میرساند وسایلی که این کار را انجام میدهند کانورتر converter یا برعکس کننده نامیده میشوند ولی غالباً آنها را بنام آداپتور یا سازگار کننده می نامند و اگر این وسایل برای شارژ کردن باتری مورد استفاده قرار گیرند، غالباً به آنها شارژر نیز گفته میشود. تبدیل برق مستقیم به متناوب “Inversion” نامیده میشود و البته به وسیله ای که این کار را انجام میدهد اینورتر یا برگرداننده میگویندیو پی اس.

اکثر مردم بدون اینکه حتی کانورتر را بشناسند آن را بطور روزانه بکار میبرند در حالی که اینورتر فقط در موارد خاص کاربرد دارد.

دلیل آن کاملا واضح است زیرا اکثر مردم از برق متناوب در منازل خود استفاده میکنند و بنابراین به ندرت اتفاق می افتد که نیاز به وسیله ای برای تولید برق متناوب از منبع برق مستقیم داشته باشند اگر چه اینورتر ها برای محدوده وسیعی از وسایل کاربرد دارند، بعنوان مثال به شما اجازه میدهند که وسایل کوچک خانگی خود را که با برق ۱۱۲ ولت متناوب کار میکنند با استفاده از باتری اتومبیل که از برق مستقیم استفاده میکند بکار اندازید. در دنیای کامپیوتر اینورتر یکی از اجزای بسیار مهم در دستگاههای برق بدون وقفه میباشد که انرژی ذخیره شده در باتری یو پی اس را قابل استفاده برای منبع تغذیه کامپیوتر که از برق متناوب استفاده میکند میسازد. مطلب مهمی که باید همیشه در ذهن داشته باشیم این است که هر بار ما برق مستقیم را به متناوب و یا برعکس تبدیل میکنیم مقداری انرژی بصورت گرما در مولفه ها تلف خواهد شد. بهترین اینورتر ها راندمانی در حدود %۰۲ دارند.

معنای این حرف این است که %۲۲ انرژی بصورت گرما حین فرآیند برگرداندن انرژی تلف میشود. اینورترهای ارزانتر راندمان کمتری دارند. بازدهی کانورتر میتواند به اندازه اینورتر باشد ولی معمولا کمتر است و بازدهی آنها بیش از %۰۲ نمیباشد. معنی این حرف این است که نصف انرژی ورودی بصورت تشعشع گرما تلف میشود.

kstar 7