021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

مدارهای مجتمع دیجیتال

یو پی اس

مدارهای مجتمع دیجیتال مدارهای دیجیتال بلااستثناء با آی سی ها ساخته می شوند . گیت های آی سی دیجیتال یو پی اس نه تنها بر اساس عمل منطقی شان بلکه با توجه به خانواده ای از مدارهای منطقی که به آنها تعلق دارند نیز دسته بندی می شوند .

هر خانواده منطقی دارای مدار الکترونیکی پایه مختص به خود بوده و سایر توابع و مدارات پیچیده دیجیتالیو پی اس با استفاده از آنها ساخته می شوند. مدار پایه در هر خانواده ، گیت NAND یا NOR است . قطعات الکترونیک به کار رفته در ساختمان مدارات پایه معمولأ جهت نام گذاری خانواده منطقی بکار می روند . انواع متفاوتی از خانواده های آیسی های دیجیتال در بازار موجودند که مشهورترین آنها در زیر لیست شده اند:باتری یو پی اس

فروش یو پی اس

Trar sistor-transistor logic : TTL
ECL : Emitter-coupled logic
MOS : Metal-oxide semiconductor
CMOS : Complementary metal-oxide semiconductor

TTL که امروزه متداول ترین خانواده می باشد بطور گسترده ای در تولید انواع توابع دیجیتال بکار گرفته شده است .

ECL در سیستم هاییکه نیاز به سرعت بالا دارند بکار می روند.مدارهای مجتمع دیجیتال

یو پی اس

MOS و IIL در مدارهایی که مستلزم چگالی قطعه بالایی هستند و CMOS در مواقعی که توان مصرفی سیستم پایین باشد مورد استفاده می شود .

چون ساخت ترانزیستور در خانواده MOS و IIL دارای چگالی بالایی است لذا این دو خانواده اغلب در توابع LSI بکار می روند . سه خانواده دیگر ،TTL ،ECL ، CMOSدارای قطعات LSI بوده و همچنین تعداد زیادی از قطعات MSIو SSI نیز از آنها استفاده می شوند. قطعات SSI عبارتند از تعداد قلیلی گیت ها یا مدارات فلیپ فلاپ در یک بسته آی سی .

تعمیر یو پی اس

محدودیت در تعداد مدارهای قطعات SSI در حقیقت تعداد پایه های بسته بندی است یو پی اس. مثلأ یک بسته چهارده پایه تنها می تواند چهار گیت دو ورودی را در خود جای دهد زیرا هر گیت نیاز به سه پایه دارد که دو تای آنها متعلق به ورودی و سومی متعلق به خروجی است . جمع این پایه ها برای چهار گیت دوازده خواهد بود . یو پی اسو دو پایه باقی مانده ، مورد نیاز تغذیه مدار می باشند .

باتری یو پی اس

آی سی های TTL معمولأ با سری شماره های ۵۴۰۰ و ۷۴۰۰ شناخته می شوند . نوع اول محدوده گرمایی گسترده تری در عمل دارند و برای صنایع نظامی مناسبند ، و گروه دوم دارای محدوده گرمایی کمتری بوده ودر صنعت بکار می روند . سری ۷۴۰۰ بدان معنی است که بسته بندی ها با اعداد ۷۴۰۰ ،۴۷۰۱ و ۷۴۰۲ شماره گذاری می شوند . برخی از سازندگان ، TTL ها را با شماره های متفاوت دیگری مانند سری ۹۰۰۰ و ۸۰۰۰ در دسترس قرار می دهند .