021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

تعمیر و نگهداری یو پی اس

تعمیر یو پی اس

تعمیر و نگهداری یو پی اس به دو روش انجام می گیرد:

  • روش پیشگیرانه یا دوره ای

  • روش اصلاحی

  1. روش پیشگیرانه برنامه ریزی فعالیت هایی است که انجام آنها یو پی اس را در نظم کاری خوب نگه داشته و مانع خرابی یو پی اس می شود.

  2. روش اصلاحی بعد از خرابی یو پی اس انجام می گیرد در واقع این روش مشکل را رفع کرده و یو پی اس را دوباره احیا می کند.

تعمیر و نگهداری یو پی اس: تعمیر و نگهداری دوره ای یو پی اس برای حفظ یکپارچگی و طول عمر باتری یو پی اس لازم است است. تجهیزات الکترونیکی برق نیز نیاز به تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده دارند. تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ممکن است نیاز به خاموش کردن سیستم یو پی اس داشته باشد.

تعمیر و نگهداری پیشگیرانه یو پی اس، نگهداری سیستماتیک از یو پی اس است. هدف به حداقل رساندن مشکلات تجهیزات عامل و جلوگیری از خرابی با انجام تعمیرات جزئی قبل از رخ دادن مشکلات بزرگ است. شرایط عمومی تجهیزات باید به صورت دوره ای مورد ارزیابی قرار بگیرد و سوابق باید برای مقایسه در بازرسی های بعدی حفظ شود. اطلاعات ثبت شده قابل اعتماد تر از حافظه یک تکنسین تعمیر و نگهداری یو پی اس است.

تعمیر و نگهداری یو پی اس

سوابق باید مختصر باشند و به طور کامل شرایط تجهیزات را توصیف کند. سوابق بازرسی باید اطلاعات کامل در مورد موضوعات زیر ارائه دهد:

(الف) مشخصات تجهیزات

این مشخصات اطلاعات پایه روی خود تجهیزات را باید لیست کند، به عنوان مثال، هویت سازنده، سبک، سریال، اندازه، محل، و غیره و داده های کنترل موجودی برای قطعات یدکی را ثبت کند. موارد نیاز گارانتی پوشش دهنده شرایط عملیاتی اضطراری باید از کتابچه راهنمای کاربر جدا شود.

(ب) سابقه هزینه تعمیر

این سابقه باید سابقه تعمیر و هزینه های مرتبط تعمیر و نگهداری برای سیستم یو پی اس را فراهم کند. این یک سند تشخیصی ضروری برای جلوگیری از مشکلات آینده، به ویژه برای سیستم های مصمم به کیفیت پایینی که بصورت غلط بکار رفته و یا کاربردی ندارد.

(ج) چک لیست بازرسی

این لیست اطلاعات لازم و مربوط در مورد نکاتی که باید بررسی شود ارائه می دهد از آنجا که خاموش کردن ممکن است مدتی زمان نیاز داشته باشد، میزان زمانی که این درخواست باید از دوره خاموش کردن جلوتر باشد نیز باید مشخص شود.

(د) برنامه تعمیر و نگهداری دوره ای یو پی اس

این برنامه یک لیست کامل از وظایف روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه که باید در همان دوره زمانی بررسی شود فراهم می کند.

(ه)سوابق بازرسی نگهداری و تعمیرات

این اسناد و مدارک لازم و حیاتی باید در جزئیات توسط بازرس یا یک فرد متخصص در بخش تعمیر و نگهداری یو پی اس تکمیل شود. سوابق دائمی یک راهنمای مفید برای شرایط عمومی و قابلیت اطمینان هر سیستم یو پی اس است

   استفاده از سوابق

این سوابق یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه عملی را فراهم می کنند. اطلاعات به دست آمده از بازرسی های دوره ای لازم می توانند به سرعت از دست بروند.

   برنامه ریزی

برنامه ریزی تعمیر و نگهداری از یو پی اس و باتری یو پی اس به طور معمول بر اساس توصیه کارخانه سازنده است

   چک کردن دوره ای وضعیت سیستم

نظارت مستمر بر وضعیت کاری تجهیزات الکترونیکی، تا حد زیادی از احتمال بروز خرابی آن تجهیزات جلوگیری می کند. در این مورد بررسی روزانه توصیه شده است.