021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

کنترل کیفیت و طراحی یو پی اس

کنترل کیفیت و طراحی یو پی اس

کنترل کیفیت یو پی اس: امروزه به کیفیت یو پی اس بعنوان یک امر ساختنی توجه می‌شود نه یک مساله کنترل کردنی . تولید یک یو پی اس با کیفیت مناسب نیاز به بهبود عملکرد کلیه قسمتهای دخیل در تولید آن یو پی اس دارد. کنترل کیفیت مواد اولیه، قطعات ساخته شده و نیمه‌ساخته‌ای که یو پی اس از مونتاژ آنها بوجود می‌آید ضروری است ، اما کافی نیست . علاوه بر موارد مذکور باید نظارت و طراحی دقیقی بر کنترل در حین تولید و طراحی بعمل آید.

صنعت بسته بندی و طراحی یو پی اس

می توان گفت زبان تولید،بسته بندی وارایه یو پی اس با شکل مناسب دربازار است.لزوم نگرش سیستماتیک به صنایع بسته بندی ،امروز بسیار بیشتر از گذشته احساس می شود. تنگناهای اقتصادی موجودوکاهش نقدینگی وسرمایه درگردش واحدهای تولیدی، کاهش منابع تامین کننده در آمدهای مالی همه وهمه اهمیت نقش صنعت بسته بندی ولزوم نگرش مدیریتی وسیستماتیک رابیشتر ایجاب می کند.درجهان امروز محصولات بسته بندی شده دارای ویژگیهای کاملا شناخته شده است ،امامتاسفانه هنوز نقش اقتصادی ،اجتماعی بسته بندی از سوی بسیاری از تولید کنندگان کشور به درستی درک نشده است وآگاهی لازم نسبت به آن به عنوان یک ابزار بازاریابی در بازارهای داخلی وخارجی وجودندارد.

نقش طراحی در صنعت بسته بندی یو پی اس

طراحی دربسته سعی دارد کیفیت یو پی اس را به شکل دقیق تری به نظر مصرف کننده برساندتا علاوه بربرخورداری از اعتماد واطمینان بیشتر به سلامتی یو پی اس ،ایجاد جذابیت وگیرایی بالاتری نموده ومصرف کننده رامجبور به خرید نماید.این شکل طراحی امکان رقابت مطمئن یو پی اس رادر بازارهای رقابتی به راحتی فراهم می سازد.هنگام طراحی سهولت جابجایی یا مصرف،مسایل مرتبط با با حمل ونقل وانبار کردن یو پی اس نیز مورد بحث قرار می گیرد.بسته بندی مناسب نقش عمده ای درموفقیت یوپی اس دارد.طراحی موفق بسته بندی یو پی اس مستلزم تخصصهای مختلف درزمینه تحقیقات علمی،روانشناسی ،هنر وطراحی است. رنگ آمیزی و طراحی بسته بندی متناسب با سلیقه بخشهای مختلف بازار موجب جلب تقاضای بیشتر برای یو پی اس می شود.

مصرف کنندگان امروزی بسته یو پی اس را می پسندندکه آسان باز شود،درصورت نیاز به نگهداری یو پی اس قابل استفاده مجدد باشدودرزمان پایان مصرف نیز دورریختن آن آسان باشد.متاسفانه طراحی بسته بندی بصورت علمی درایران وجود نداشته واز موارد ضعف در بسته بندی محصولات کشور می باشد.
این ویژکی در کنترل کیفیت یو پی اس نقش بسزایی دارد.

کنترل کیفیت یو پی اس

روشهای توزیع یو پی اس ونقش آن درساختار بسته بندی یو پی اس :

روش توزیع می تواند اثر زیادی برساختار بسته بندی داشته باشد. تغییر در سیستم توزیع ممکن است منجربه روش جدید بسته بندی یو پی اس های قبلی شود.مثلا تغییر به سمت ناوگان کانتینری باعث کاهش درمیزان بسته بندی خارجی می شود.

یک بسته بندی خوب از یو پی اس درطی حمل ونقل ،فرایند انبارداری،قفسه مغازه خرده فروشی ودر قفسه خانه مشتری حفاظت می کند.این نوع حفاظت برای تمامی بخشهای در گیر با یو پی اس نظیر تولید وکانالهای توزیع ومشتری منافع اقتصادی به بار می آورد. تا زمانی که توزیع یو پی اس رادرزمان ومکان مناسب ارایه کند ،بسته بندی می تواند به بعد کیفیت یو پی اس از طریق فراهم آوردن درجه مناسبی از حفاظت در مقابل شکستگی ،فاسد شدن وگم شدن محتویات بیفزاید.هرکدام ازروشهای توزیعی اعم از هوایی،دریایی،زمینی با پالت،کانتینرو…از نظر تکنولوژیکی قابل دسترسی ،محدودیت ابعاد بسته بندی وفشاروارد بر یو پی اس ها دارای ویژگیهای خاصی هستند و به علت تفاوت این ویژگیها تعارضاتی درتقاضای بکارگیری روشهای فوق وجود دارد.

این یک اصل اساسی است که طرح هربسته باید با مشخصات آنها تناسب داشته باشد. مخاطرات فیزیکی ازقبیل به هم فشردگی که در مرحله نگهداری یا انتقال بوجود می آید، برخورد یا تصادف که ممکن است در هنگام انداختن ویا پرت کردن بسته ها بوجود آید،تبخیر،اثردما،حرارت و نورو… از جمله مسایلی است که در انتخاب روش توزیع بایستی به آنها توجه شود.

کنترل کیفیت در بسته بندی یو پی اس

هدف اصلی تولید کننده تولید وتحویل اقلام با یک مشخصه معین به مصرف کننده ودر عین حال اطمینان از سود آوری عملیات ا ست.برای برآورده ساختن این هدف باید کیفیت مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد استانداردهای بسته بندی نهایی مورد قبول کیفیت بسته بندی نهایی شامل روشهای آزمایش کمی مثل اندازه گیری نیروی وارده بر ظروف شیشه ای و یا ارزیابی های ذهنی از جنبه هایی مثل ظاهر کلی بسته است.

کنترل کیفیت در کارخانه های تولید یو پی اس

چالش فرا روی اکثر مؤسسات تولیدی و خدماتی هنگام مواجه شدن با تنزل کیفیت یو پی اس و خدمات آن مؤسسات، یافتن علل کاهش کیفیت و خدمات این سازمان‌ها است. کارشناسان دلایل پائین بودن کیفیت یو پی اس و خدمات را معمولاً در سوء مدیریت، عدم برنامه‌ریزی مناسب و کم بها دادن به وظیفه کنترل کیفیت می‌دانند. اولین مسئول حفظ کیفیت یوپی اس و یا خدمات، مدیرآن مؤسسه تولیدی یا خدماتی است. زیرا مدیـــران بــایــد مــراحــل پیشرفت کــار را در تمــامی رده های شغلی در سیستم خود کنترل نمایند. از بالاترین مسئول اجرائی تا کارمندان ساده باید زیرنظر مدیر باشند. این مدیر است که تقدم و تاخرها را مشخص می کند. و به کارمندان نشان می دهد چه اقدامی از همه مهمتر است البته تمام کارمندان هم باید خط‌مشی تعیین شده از طرف مدیر را بپذیرند، و تابع مقررات وی باشند.

بنابراین، این پرسش مطرح می شود که یک مدیر خوب چگونه باید بر محیط کار نظارت کند تا بتواند بالاترین میزان کیفیت را برای تولیدات کسب نماید. اولین نکته این است که برای مدیر کیفیت نخستین اولویت باشد. هرگز در مورد برنامه های زمانی فاکتور کیفیت را فراموش نکند. هرگز اولویت بندی بودجه را بدون در نظــر گـرفـتـن هـــزینــه افـزایـش کیفیـت بـــررسی ننمــایـــد و هــرگـــز مـیزان بـودجــه برنامه های مختلف  کارخانه و یا شرکت خود را بدون بررسی کیفیت آن موارد مورد سنجش قرار ندهد. بدون شک برای داشتن کیفیت بالا در یک سازمان باید تاریخچه ای از مفهوم کیفیت از آن سازمان و هدفهای آن سازمان در اختیار داشته باشیم. به بیان دیگر، اگر می‌خواهیم که سازمان ما به سمت افزایش کیفیت پیش برود باید اطلاعات خود را در مورد واژه کیفیت بالا ببریم.

کنترل کیفیت یو پی اس

کنترل کیفیت یو پی اس یکی از مباحث مهندسی صنایع و سیستم‌هاست. کنترل کیفیت یوپی اس علاوه بر دسترس‌پذیر کردن کیفیت، بهره‌وری فعالیت سازمان را نیز افزایش می‌دهد. در این راستا بسته به نوع عوامل مؤثر در کیفیت و وسعت حوزه بررسی ، کنترل کیفیت آماری، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت فراگیر مطرح شده‌اند. هر یک از کنترل‌های اشاره شده به مقدمات و ابزاری نیاز دارند که طراحی و پیاده‌سازی آنها در مهندسی صنایع و سیستم‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند.