021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

انواع یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳ – تکا انرژی

حقوق مصرف کننده یو پی اس چیست؟

انواع یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳ – تکا انرژی هر فرد در مقام مصرف کننده یو پی اس دارای حقوقی است که باید از سوی شرکتهای یو پی اس ,محترم شمرده شود. برای درک بهتر حقوق مصرف کننده یو پی اس ابتدا باید تعریفی از مصرف کننده یو پی اس داشته باشیم. اصلی ترین اشتباهی که در تعریف مصرف کننده یو پی اس بروز می کند، انطباق مفهومی خریدار و مصرف کننده است.

اکنون با گسترش صنایع و تولیدات، شاهد آن هستیم که کارخانه ها یو پی اس های خود را به بازار عرضه کرده و طیف وسیعی از مشتریان از آن استفاده می کنند. تمامی کسانی که از یک یو پی اس استفاده می کنند حتی اگر خریدار آن نباشند را مصرف کننده می نامیم. در بحث حقوق مصرف کننده سخن در مورد زیان هایی است که مصرف کننده از یک یو پی اس یا خدمات می بیند. به عبارت بهتر مصرف کننده یو پی اس هر شخص حقیقی یا حقوقی است که یو پی اس را برای رفع نیاز شخصی یا اشخاص تحت تکفل یا تحت اداره یا میهمانان خود خریداری کرده و یا مورد استفاده قرار می دهد. به این ترتیب مصرف کننده یو پی اس لازم نیست حتما خریدار باشد.

در مورد فروشنده یو پی اس ای که حسن نیت دارد تنها مسترد کردن بهای دریافتی یو پی اس کفایت می کند و فروشنده دارای سوء نیت مسوول جبران خسارات وارده نیز هست. فرض بر این است که یک فروشنده حرفه ای سوء نیت دارد بنابراین اگر از یو پی اس فروخته شده به وسیله یک فروشنده حرفه ای مصرف کننده آسیب ببیند آن فروشنده مقصر خواهد بود. زیرا حرفه او این است و باید نسبت به عواقب فروش یو پی اس یا خدمات آگاهی کافی داشته باشد.انواع یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳ – تکا انرژی

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که حق انتخاب و حقوق مصرف کننده هرگز مصداق واقعی پیدا نخواهد کرد مگر آنکه اول انحصارگری کنار گذاشته شود و اقتصاد آزاد حاکم شود و به دنبال آن است که از اقتصاد آزاد به دموکراسی خواهیم رسید. به عقیده نگارنده پیش شرط رسیدن به دموکراسی استقرار نظام اقتصاد بازار است.