021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

فروش انواع یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳

چه میزان بودجه ای برای تبلیغات در حوزه فروش یو پی اس باید در نظر گرفت؟

فروش انواع یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳ برای تعیین بودجه آگهی و کلا بودجه فعالیت های ترفیعی و تشویقی چهار روش وجود دارد:

۱-     روش تعیین بودجه برای تبلیغات یو پی اس براساس استطاعت مالی شرکت:

در این روش بر مبنای امکانات موجود و استطاعت مالی شرکت فروش یو پی اس یک مبلغ برای تبلیغات در نظر گرفته می شود.در این روش اثر آگهی بر میزان فروش نادیده گرفته می شود.اگر چه امکان دارد به کارگیری چنین روشی باعث شود که گاهی مبلغ زیادی (بیش از حد) صرف تبلیغ شود،ولی در بیشتر موارد مبلغ ناچیزی صرف تبلیغ شده است.

۲-روش تبلیغات مبتنی بر میزان فروش یو پی اس:

در این روش مدیریت درصدی از فروش یو پی اس دوره قبل (مثلا ده درصد) و یا درصدی از قیمت فروش یو پی اس را برای تبلیغات در نظر می گیرد.استفاده از این روش برای محاسبه بودجه تبلیغات ساده است ولی یک معضل اساسی دارد و آن اینکه فروش یو پی اس علت تبلیغ و ترفیع در نظر گرفته شده است و نه معلول آن.به این معنا که ممکن است با افزایش حجم تبلیغات فروش یو پی اس به طرز فوق العاده ایی تحت تاثیر قرار بگیرد و افزایش یابد اما اگر از روش درصد فروش یو پی اس استفاده شود در مواردی که فروش یو پی اس کاهش یابد شرکت نمی تواند بر بودجه تبلیغ بیافزاید.فروش انواع یو پی اس ۰۲۱۸۶۰۲۳۲۵۳

۳-تعیین بودجه برای تبلیغات یو پی اس مبنتنی بر رقبا

در این روش شرکت بودجه تبلیغات یو پی اس خود را بر مبنای یک رقیب و یا میانگین صنعت خود تنظیم می کند و این جاست که می بینیم یکباره تمام تلوزیون پر می شود از تبلیغات پودر های لباس شویی و یا یکباره همه شرکت های تولید کننده تجهیزات آشپزخانه (هود،سینک و گاز ) به یاد آگهی دادن می افتند.این روش یک ایراد بزرگ دارد و آن اینکه هیچ دلیلی وجود ندارد رقیب ما به صورت حساب شده بودجه ترفیع و آگهی خود را تنظیم کرده باشد از سوی دیگر اهداف و بازار های هدف شرکت ها با یکدیگر متفاوت می باشد.

۴روش مبتنی بر تعیین هدف و وظیفه برای تبلیغات یو پی اس :

این روش منطقی ترین و در عین حال سخت ترین راه برای تعیین بودجه آگهی و تبلیغ می باشد.شرکت بر مبنای اهداف خود در بازار های هدفش بودجه آگهی را تعیین می کند.که ممکن است بسیار بیشتر یا کمتر از رقبا برای فعالیت های ترفیعی باشد و یا مجبور شود برای انجام آن از سایر هزینه ها بکاهد و یا حتی وام بگیرد!