021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

آزمایش یو پی اس

یو پی اس

آزمایش ساده یو پی اس

آزمایش یو پی اس بهترین روش برای تعیین توان یو پی اس اینست که اگر بتوانید آنرا تست کنید. اگر دوستی دارید که یو پی اس ای تقریباً به اندازه آنچه که شما نیاز دارید در اختیار دارد، آنرا قرض بگیرید، باتریهایش را کاملاً شارژ کنید، دوشاخه دستگاه خود را به خروجی یو پی اس وصل کنید و ببینید که چه مدت دستگاه شما روشن میماند قبل از اینکه یو پی اس خاموش شود.

واضح است که این عمل را وقتی که فایلی با اطالعات مهم باز است نباید انجام دهید

اگر یو پی اس بدون هیچ مشکلی کار کرد و به شما اجازه داد که کار خود را ذخیره کنید، میتوان به آن اطمینان کرد. محافظه کار باشید:

درمورد یو پی اس بهتر اینست که ظرفیت آن کمی بیشتر از مورد نیاز باشد تا کمی کمتر.

وقتی که مطمئن شدید یو پی اس شما ظرفیت الزم را برای برآورده شدن نیاز سخت افزاریتان دارد، مطلب بعدی

زمان پشتیبانی یو پی اس

از سیستم شما میباشد. شما به چه مدت زمان نیاز دارید؟ مهمترین هدف یو پی اس اینست که شما انرژی کافی در اختیار داشته باشید تا بتوانید با اطمینان سیستم خود را خاموش کنید. هر زمانی بیش از آن “استفاده نامشروع” است. بنابراین میتوان گفت که شما با استفاده از یو پی اس باید بتوانید در زمان قطع برق برای مدت بسیار کوتاهی کار کنید ولی اگر بخواهید زمان بیشتری را جهت کار باسیستم خود در اختیار داشته باشید (برای زمانهای قطع برق طوالنی)طمئناً باید پول بیشتری بپردازید. برای افزایش زمان استفاده از یو پی اس ، وسایل غیر ضروری را به آن وصل نکنید. برای مثال وسایل جانبی کامپیوتر مانند پرینتر، نیازی نیست که به یو پی اس وصل شوند. اکثر سازندگان یو پی اس جداولی را فراهم نموده اند که زمان تئوری کارکرد یو پی اس را برای بارهای مختلف نشان میدهد.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود اتصال مانیتور به یو پی اس است. خاموش شدن مانیتور در هنگام قطع برق باعث از بین رفتن اطالعات نخواهد شد بنابراین لزومی ندارد که مانیتور به یو پی اس وصل باشد. اگرچه وقتی که برق میرود اگر کامپیوتر شما روشن باشد ولی مانیتور خاموش شود چگونه میتوانید بفهمید که چه میکنید و آیا توانسته اید اطالعات خود را ذخیره نمایید؟

مانیتورها بخصوص در سایز های بزرگ مقدار قابل توجهی انرژی مصرف میکنند، بنابراین هنگام انتخاب یو پی اس به این موضوع توجه داشته باشید.

یو پی اس