021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

اصطلاحات یو پی اس (شدت جریان، اختلاف پتانسیل، کیلو ولت آمپر)

اصطلاحات کاربردی در دستگاه یو پی اس

اختصارات در علم برق الکترونیک ولت آمپر واحد توان دستگاه میباشد که میتوان از آن استفاده کرد.یعنی مصرف کننده هایی که میخواهیم به آن وصل کنیم باید محاسبه شده و براساس توان محاسبه شده به ups متصل گردد.اگر توان مصرف کننده ها بیشتر از توان یو پی اس باشد.

دستگاه یو پی اس جوابگوی مصرف کننده ها نخواهد بود و OVER LOAD داده و بعد از مدتی خاموش شده و حتی اگر میزان بار مصرف کننده ها زیاد باشد احتمال آسیب رسیدن به دستگاه بالا بوده و در مواقع زیادی شارژر دستگاه دچار مشکل میگردد.پس از محاسبه میزان مصرف کننده ها و پس از اینکه میزان توان یو پی اس را بدست آوردیم باید بدانیم که چه میزان باتری و چه آمپراژی باید وصل گردد.

اصطلاحات یو پی اس (شدت جریان، اختلاف پتانسیل، کیلو ولت آمپر)

تعیین تعداد باتری و میزان شارژ باتری یو پی اس ها نسبت به نوع دستگاه و میزان ولتاژ DC دستگاه و همچنین مدت زمان برقدهی دستگاه مشخص میگردد.حال برای اینکه بهتر این مفاهیم را یاد بگیریم باید با بعضی از اصطلاحات آشنابشیم.

اصطلاحات یو پی اس (شدت جریان، اختلاف پتانسیل، کیلو ولت آمپر)

A: واحد شدت جریان اکتریکی میباشد که آمپر نامیده میشود.

V: واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی میباشد که اختصارا ولت نامیده میشود.

KVA: یعنی کیلو ولت آمپرکه همان برابر با هزار ولت آمپر میباشد که واحد توان میباشد.

AC: جریان متناوب که همان برق شهر میباشد که ۲۲۰ ولت میباشد.

DC: جریان مستقیم میباشد که ولتاژ باتری ها از این نوع میباشد.

AH : آمپر ساعت که در باتری ها کاربرد دارد که بدان معنی است که اگر از باتری به همان میزان آمپر کشیده شود یک ساعت تحمل برقدهی دارد.

اصطلاحات یو پی اس