021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

تست خودکار یو پی اس چگونه انجام میگیرد؟

تست خودکار یو پی اس : بیشتر دستگاههای یو پی اس قابلیتی دارند که می توانند خود را تست کنند. هدف از این بررسی و آزمایش این است که یو پی اس عملکرد مناسبی دارد و اینکه آیا می تواند از تجهیزات به خوبی محافظت کند.

نحوه ی تست خودکار یو پی اس

معمولاً این تست زمانیکه برای اولین بار ups را به برق وصل کردیم انجام میشود و پس از آن طبق فواصل زمانی معین انجام میگیرد. برای مثال برخی از ups ها روزی یکبار خودشان را تست میکنند وبعضی دیگر هفته ای یکبار. در هنگام اجرای این تست ممکن است برخی از نشانگر های یو پی اس چشمک بزنند وممکن است صدایی از آن خارج شود ولی نباید هیچ تاثیرقابل توجهی برروی بارمحافظت شده داشته باشد.

تست خودکار یو پی اس چگونه انجام میگیرد؟

نرم افزار کنترل کننده یو پی اس

اگر ups شما نرم افزار کنترل کننده داشته باشد با فعال کردن آن ممکن است بتوانید فواصل زمانی انجام این تست را تعیین کنید. همچنین شما میتوانید در مواقع لزوم به ups بگویید که این تست را انجام دهد. این کار به این دلیل مورد نیازاست که برخی اوقات درهنگام روشن کردن یو پی اس، باتری دراثراستفاده قبلی خالی است و این تست نمیتواند انجام گیرد. البته این تست یک ویژگی مهم است ولی جای یک تست واقعی که مشمول تمام ups ها باشد را نمیگیرد.

به این معنا که تمام تجهیزاتی را که قراراست مورد حفاظت قرار گیرد به ups وصل کنیم و دوشاخه ups را از برق بکشیم و عملکرد آن را ببینیم. اگرچه این عمل را مکرر انجام نمیدهیم زیرا باتری یو پی اس را ضغیف خواهد کرد و اگر سیکلهای شارژ و دشارژ باتری افزایش یابد موجب کاهش عمر باتری خواهد شد. ولی باید دقت نمود که به هرحال در فواصل زمانی معین، باید این کاررا انجام دهیم بخصوص وقتی که ترکیب بارهای حفاظت شده تغییر کند.