021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

حفاظت از کامپیوتر در برابر مشکلات و نوسانات برق شهر

حفاظت از کامپیوتر

حفاظت از کامپیوتر در برابر مشکلات و نوسانات برق شهر
می توان انواع سطوح حفاظت مشکلات برق را برای مصرف کننده از جمله برای کامپیوتر، جهت جلوگیری از آسیب و یا از دست رفتن اطلاعات در نظر گرفت.

با توجه به محدوده سطوحی که شما تعریف میکنید هزینه ها هم متفائت خواهد بود. در این مقاله به مفاهیمی که در رابطه با حفاظت و نگهداری در برابر مشکلات و معایب برق شهر وجود دارد پرداخته میشود. همچنین به استفاده از سیستم انرژی پشتیبان با عنوان دستگاه برق اضطراری یا سیستم تامین برق بدون وقفه – یو پی اس – پرداخته میشود که از مصرف کننده در برابر مشکلات و نوسانات برق محافظت میکند و بسیاری از مشکلات برق شهری را رفع میکند و همچنین از قطعی ناگهانی برق مصرف کننده جلوگیری میکتد.

استفاده از کامپیوتر بدون حفاظت:

برخی افراد از هیچ گونه دستگاه حفاظتی برای مصرف کننده – کامپیوتر – استفاده نمیکنند. و شاید دلیلشان بی عیب و نقص بودن برق ورودی باشد اما این روش کاملا اشتباه است و اصلا توصیه نمیشود و حتما باید از سیستم حفاظتی استفاده کرد.


محدود کننده ولتاژهای اضافی گذرا و ایستگاههای قدرت:حفاظت از کامپیوتر در برابر مشکلات و نوسانات برق شهر

جامعه آماری کمتری از کامیوتر بدون حفاظت استفاده میکنند. ساده ترین و ارزانترین شکل حفاظت ، استفاده از یک محدود کننده ولتاژ های اضافی گذارا می باشد که به شکل جعبه پلاستیکی بوده و خروجی مورد نظر را برای کامیپوتر ، ماتیتور و سایر وسایل فراهم میکند که با عنوان نوار قدرت و یا میله قدرت شناخته میشود.

این نوع محافظها از نظر کیفیت و کارایی در زنج های مختلفی در بازار وجود دارند و از رنج خیلی خوب تا بدون استفاده موجود می باشند. و متناسب با قیمت شان سطح حفاظتی شان هم فرق میکند. معمولا استفاده از یک محئود کننده ارزان به مراتب بهتر از هیج بوده ولی اکیداً توصیه میشود از محافظ های باکیفیت برای کامپیوتر استفاده شود.

محافظت برق کامپیوتر

محدودکننده ها از دو طریق مشکلات برق را کاهش میدهند ۱ – از قطعه جاذب ولتاژ جهت گرفتن شوک اضافی استفاده میشود و اجازه نمیدهد که آنها از کامپیوتر عبور کنند. ای وسیله metal-oxide varistor یا MOV نامیده می شود.

varistor : یک نیمه هادی با دو ترمینال است که مقاومت آن با افزایش ولتاژ بصورت غیر خطی کاهش می یابد.

این وسایل جهت تعیین یک سطح ولتاژ معین و جلوگیری از عبور ولتاژ اضافی از دستگاه تغییر مسیر آن به زمین طراحی شده اند اما باید دقت کرد که این وسیله در یک نقطه ولتاژی تعیین شده کار میکند و یک محدوده ولتاژ را کاملا پوشش نمی دهد.

۲ –  آنها معمولاً شامل اجزایی برای یکنواخت سازی وکاهش پارازیت های خط انتقال نیرو میباشند اگر چه این اجزاازنوع بسیارعالی نیستند.

جذب انرژی:

محدود کننده های ولتاژ معمولاً بر اساس میزان انرژی که میتوانند جذب کنند (برحسب ژول) طبقه بندی میشوند. هر چه میزان این جذب انرژی (با فرض اینکه ادعای کمپانی سازنده قابل قبول باشد) بیشترباشد محدود کننده بهتری خواهیم داشت، معمولاً ۲۰۰ ژول یک محافظ پایه است، ۴۰۰ ژول یک محافظ خوب و۶۰۰ یا بالاتریک محافظ عالی میباشد.

استفاده از دستگاه یو پی اس برای محافظت از کامپیوتر

به جای استفاده از محدود کننده ولتاژ که اساسا به درستی کار نمیکند می توان از دستگاه یو پی اس استفاده کرد، این دستگاه ۹ مشکل مهم برق شهری را کاملا رفع کرده و از کامپیوتر در برابر نوسانات و لتاز ها نامتعارف محافظت میکند و هنگام قطعی برق شهری، برق کامپیوتر را از طریق باتری یو پی اس های متصله به UPS تامین میکند.