021-86023253|021-86023287
021-77093755
تهران:م آرژانتین خ احمد قصیر(بخارست) خ یکم پ14

روشهای کنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبکه

روشهای كنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبكه

امپدانس شبکه : چون معمولاً تعویض سیم کشی ، افزایش مساحت سیمها و کاهش طول آنها هزینه های مستقیم و غیر مستقیم قابل توجهی را به مصرف کننده تحمیل می کند و عمدتاً زمانی مشکل نوسان بروز می نماید که غالب تجهیزات مصرفی نصب و راه اندازی شده باشند ، خریدار باید از ابتدا با علم به امکان وقوع این مشکل و با انتخاب یکی از راههای زیر از بروز مشکلات نوسان پیشگیری نماید: دارای ups -1 انجام محاسبات سیم کشی و میزان مصرف و توان یو پی اس و اطمینان از اینکه لزومی به انتخاب از رواداری خروجی یو پی اس حفاظت امپدانس شبکه نمی باشد” در محاسبات مربوطه لازم است اشمیت تریگر ورودی کسر گردد و همچنین حداکثر جریان اضافی لازم برای شارژ باتری به حداکثر جریان خروجی اضافه شود.”

روشهای کنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبکه

 

دارای ترانس off line  قانع شدن به راندمان کم ، صدای زیاد ، اعوجاج خروجی و انحراف جریان ورودی دستگاه فرورزونانس با مصرف کننده های دارای اصلاح کننده فعال ضریب قدرت  یو پی اس فرورزونانس . ” هرچند ممکن است نوسان نماید ولی معمولاً دراثر بالابودن امپدانس ورودی به نوسان نمی افتد.”

ارزان قیمت بدون ایزولاسیون مغناطیسی Online-Double Conversion

پذیرفتن استفاده از یک دستگاه با هسته آهنی در ورودی و خروجی و قبول ضریب اطمینان پائین این دستگاه ها .” توضیح اینکه در یک توان و line Interactive به مراتب از Online قیمت تمام شده ثابت ، کیفیت عناصر و ضریب اطمینان یک دستگاه Online کمتر است.” و قبول تلفات دائمی یک دستگاه.

دارای ایزولاسیون Online Double Conversion

پرداخت هزینه زیاد برای تهیه و استفاده از یک دستگاه مغناطیسی با هسته آهن ترجیحاً هم در ورودی و هم در خروجی، که البته دراین حالت نیز بایدتلفات دائمی دستگاه را پذیرفت.

با قابلیت کنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبکه . Line Interactive

استفاده از یک دستگاه چون به نظر می رسد آخرین گزینه در مجموع با صرفه ترین، کم مصرف ترین و مطمئن راه باشد، نویسنده در ادامه و یو پی اس این مقاله یک الگوی مؤثر درکنترل و حفاظت در مقابل امپدانس شبکه را برای استفاده گروههای طراحی علاقمندان این رشته بصورت اجمالی و گام به گام مطرح می کند:

AC گام اول- تشخیص ضریب قدرت بار کنونی

برای این منظورکافی است حین استفاده از باتری و قطع ورودی صورت بگیرد و Fs ، توان حقیقی و توان ظاهری بار به هم تقسیم شوند . اگر اندازه گیری نقطه به نقطه با فرکانس ضریب قدرت بار برابر خواهد بود با: n=Fs/Fn فرکانس اسمی خروجی باشد و داشته باشیم Fn و وضعیت باتری و تنظیم ups

گام دوم – تشخیص توان لازم برای شارژ

توان شارژ با توجه به تعاریف درونی اندازه جریان شارژ و وضعیت شارژ قابل محاسبه خواهد بود. برای محاسبه دقیق تر باید توان ظاهری و حقیقی تلفاتی ترانس ایزولاسیون خروجی اینورتر را نیز به عدد محاسباتی بصورت برداری اضافه کرد. چنانچه زمان انجام  شارژ، ضریب قدرت ورودی شارژر نیز اصلاح شود محاسبات ساده تر خواهد بود.

از جمع برداری توانهای ظاهری و حقیقی شارژر و بار ” ups گام سوم

استخراج پارامترهای امپدانس ورودی برابر فرکانس اندازه گیری شده واقعی شبکه گردد ، Fn چنانچه پیش از گام اول ، عملیات سینک انجام شده باشد و نتایج دقیق تر خواهند شد . ”

برای اندازه گیری انحراف صفر ولتاژ ورودی و میزان AC گام چهارم – اتصال لحظه ای بار مشخص به خط تغذیه کاهش آن .

گام پنجم – استخراج پارامترهای امپدانس شبکه با توجه به نتایج گام چهارم .
گام ششم : پیش بینی میزان افت ولتاژ و انحراف نقطه صفر با استفاده از نتایج گامهای سوم و پنجم . ۱ باشد.” Hz/sec

گام هفتم : تنظیم استابلایزر و ایجاد انحراف فاز در سینک.

سرعت ایجاد انحراف نباید بیش از با توجه به پیش بینی های گام ششم و در نهایت تعویض مسیر انتقال انرژی پس از تکمیل تنظیمات .

در انجام محاسبات فوق به این نتیجه برسد که حتی با وصل آخرین طبقه ups لازم به ذکر است که چنانچه استابلایزر نیز نمی تواند ولتاژ خروجی را در رواداری مجاز آن نگه دارد بهتر است این مطلب را به عنوان یک پیغام و یوپی اس خطای امپدانس شبکه با این تعریف که ” قطر کم و طول زیاد سیمهای مسیر ، پریز ورودی را برای تغذیه تجهیزات مصرفی غیر قابل استفاده کرده است ” اعلام نماید .